Woensdag 29 juni aanstaande leggen medewerkers van het stadsvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het werk neer. Gedurende 24 uur rijden er in deze steden geen bussen, trams en metro's.

Aanleiding voor deze staking vormt de opstelling van de werkgevers in het al maanden durende conflict over de CAO voor 180.000 gemeenteambtenaren. De stakers nemen woensdag deel aan een regionale manifestatie bij het VNG-gebouw in Den Haag. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de werkgeversorganisatie voor de gemeentelijke overheid.

Het initiatief voor de staking is genomen door verontwaardigde medewerkers van het stadsvervoer. Vooral de laatdunkende reactie van de werkgever op de landelijke actiedag van 9 juni is bij hen in het verkeerde keelgat geschoten. In hun verontwaardiging staan de medewerkers van het stadsvervoer niet alleen.
ABVAKABO FNV bestuurder Peter Wiechmann: 'Er wordt breder actie gevoerd dan bij het stadsvervoer alleen. Ook andere gemeenten en diensten zijn op de regionale actiebijeenkomst in Den Haag aanwezig.'

Inzet
In de CAO-onderhandelingen zetten de bonden zich in voor een fatsoenlijke invulling van het Museumpleinakkoord dat bonden, werkgevers en het kabinet vorig najaar sloten. Bestuurder Wiechmann: 'Er zijn toen duidelijke afspraken gemaakt. Wij houden ons daaraan. Wij stellen normale, redelijke eisen. De werkgever toont geen enkele bereidheid ons tegemoet te komen.' Werkgever en bonden zijn het daarnaast oneens over het Functioneel Leeftijds Ontslag (FLO). De bonden willen daar wel over praten maar hebben tijd nodig om zich gedegen op de gesprekken hierover voor te bereiden.

Manifestatie
De stakers willen met de regionale manifestatie een duidelijk signaal afgeven aan de werkgever. Wiechmann: 'Als het moet gaan we na de zomer door met langere en hardere acties. Hopelijk komt het niet zover en kan het overleg over de CAO weer snel hervat worden.'
De manifestatie bij het VNG-gebouw vindt a.s. woensdag plaats van 12.30 uur tot 13.30 uur. Het VNG-gebouw ligt aan de Sophialaan in Den Haag. Vanaf maandagochtend zijn medewerkers van brandweerkorpsen uit Den Haag, Delft, Leiden en Rijswijk ondersteund door personeel van enkele andere ondersteunende diensten permanent en duidelijk hoorbaar aanwezig bij het VNG-gebouw.

bron:ABVAKABO FNV