Nog voordat de onderhandelingen over de CAO Ziekenhuizen 2006 zijn begonnen, zetten de werkgevers (vertegenwoordigd door de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen) het overleg op scherp. Omdat er afspraken moeten worden gemaakt over regelingen die per 1 januari aanstaande ingaan wil ABVAKABO FNV zo snel mogelijk beginnen. De NVZ is niet serieus bereid het overleg op korte termijn te openen.

De uitwisseling van de inzet is gepland op 15 december en de onderhandelingen beginnen op 18 januari. Eà©n van de regelingen die 1 januari ingaat is de nieuwe levensloopregeling. Ondanks afspraken in de CAO 2005 om de mogelijkheden voor een collectieve regeling te bestuderen, geeft de NVZ aan een collectieve regeling niet noodzakelijk te vinden. Volgens ABVAKABO FNV is dit geen serieuze invulling van een studie naar de mogelijkheden.

Elise Merlijn, landelijk onderhandelaar voor de CAO Ziekenhuizen namens ABVAKABO FNV: 'Werknemers willen duidelijkheid over de regelingen voor ziektekosten en levensloop. Door de weigerachtige houding van de werkgevers beginnen de onderhandelingen mogelijk pas na 1 januari aanstaande. Voor ons à©n voor onze achterban is dit onverteerbaar. De werkgevers zetten hiermee het overleg op scherp, nog voordat we begonnen zijn.'

Bij de CAO 2005 is afgesproken dat alle betrokken partijen zich maximaal zullen inzetten om resultaatgerichte afspraken te maken over onder andere ziektekosten en levensloop. Over levensloop hebben de werkgevers tot op heden geen enkele inspanning geleverd. Zij vinden een collectieve regeling niet noodzakelijk. ABVAKABO FNV vindt dat levensloop als arbeidsvoorwaarde serieus genomen moet worden. Er is 0,8 tot 1,2% ruimte voor financiering van levensloop. Dit eerder overeengekomen bij de inwerkingtreding van de nieuwe pensioenregeling. Merlijn: 'De werkgevers willen geen bijdrage specifiek voor levensloop. Dat is natuurlijk niet serieus te nemen. Onze achterban wil loonsverhoging à©n een werkgeversbijdrage voor levensloop. We zitten uiteraard niet te wachten op een sigaar uit eigen doos.'

ABVAKABO FNV wil zo snel mogelijk resultaat voor de CAO 2006. Merlijn: 'Wij hebben nog geen enkele beweging gezien van werkgeverskant. Daarom zullen wij ons keihard opstellen in de onderhandelingen. Onze leden verdienen beter dan en daar zetten wij ons voor in! We zijn absoluut niet bereid genoegen te nemen met een schamele sigaar uit eigen doos.'

bron:ABVAKABO FNV