Het personeel van Smiths Food in Broek op Langedijk gaat vanavond niet in staking. FNV Bondgenoten heeft de valreep een akkoord bereikt met de chipsfabrikant over een nieuwe CAO. De nieuwe CAO loopt van 1 mei 2005 tot 1 mei 2008. Het ultimatum voor de staking liep vandaag om 18.00 uur af. Het conflict draaide vooral om het afschaffen van de doorbetaalde pauzes voor de werknemers in de drieploegendienst. Smiths heeft dit voorstel vandaag van tafel gehaald.
Door die voorgenomen afschaffing zou het personeel 8 uur op een dag blijven werken, maar zou de pauze (van een half uur) niet langer doorbetaald krijgen. Daardoor zouden de werknemers minder ATV-dagen opbouwen (9 in plaats van 23). Dat komt neer op zes procent van het loon. Als tegemoetkoming in de ziektekosten is afgesproken dat werknemers twee maal 150 euro krijgen. Ook is afgesproken dat werknemers, die meewerken aan reïntegratie, in het tweede ziektewetjaar 100 procent van het loon doorbetaald krijgen. Er is een loonstijging afgesproken van 1,25 procent voor 2005, 1,75 procent voor 2006 en 1,75 procent voor 2007.

bron:FNV