Op zaterdagavond 10 september 2005 vond een schietincident plaats bij een brand in Nieuw-Buinen. Bij dit incident raakte een 40 jarige man uit Nieuw-Buinen gewond. De politie was in de nacht van zaterdag op zondag op een brandmelding bij een bandenopslag afgekomen. Voor de tweede keer binnen een week woedde er brand bij deze bandenopslag.

In het kader van de handhaving van de openbare orde (i.c. het weghouden van mensen bij de brand) was de politie ter plaatse, zodat de brandweer ongehinderd haar werk kon uitvoeren. Tijdens deze brand ontstond een situatie waarin door een politieman van de Regiopolitie Drenthe is geschoten op een omstander. Deze man is hierbij gewond geraakt en werd opgenomen in een ziekenhuis.

Onderzoek
Ter plaatse gekomen heeft de technische recherche van de Regiopolitie Groningen een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de brand. Verder is onder leiding van de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Assen een Rijksrecherche onderzoek ingesteld naar het schietincident.

Rijksrecherche onderzoek
Op last van het Openbaar Ministerie stelt de Rijksrecherche een onderzoek in. Veel verder dan deze zin gaat de informatie in de media meestal niet. Dit kan ook niet anders omdat het in Rijksrechercheonderzoeken zoals in alle opsporingsonderzoeken om waarheidsvinding gaat. Zonder een grondig en zorgvuldig onderzoek, waarbij alle relevante feiten boven tafel komen, kunnen geen verantwoorde conclusies getrokken worden omtrent de toedracht van het schietincident. Een zorgvuldig onderzoek is in het belang van de waarheid en bovendien in het belang van alle betrokkenen. Dit is ook de reden waarom het Openbaar Ministerie pas na grondig onderzoek inhoudelijk kan reageren richting de betrokken partijen en de media. Waarheidsvinding is iets anders dan nieuwsgaring of belangenbehartiging.

Verloop van het onderzoek
Zoals hierboven al vermeld werd, vond het schietincident plaats op 10 september jl. Het Rijksrechercheonderzoek is nog steeds in volle gang. Op de informatieavond van dinsdag 13 september jl. in Nieuw-Buinen is verteld dat het onderzoek enkele weken in beslag kan nemen. Normaal gesproken is een Rijksrechercheonderzoek binnen zes weken afgerond. Nu, medio november, kan worden vastgesteld dat deze termijn niet is gehaald. Dit heeft te maken met de complexiteit van het onderzoek en de vele verhoren die moesten plaats vinden; daarbij werd vertraging opgelopen door het feit dat niet iedere getuige zonder meer medewerking aan het onderzoek verleende. Tot nu toe zijn 28 mensen gehoord en heeft er uitgebreid technisch onderzoek plaats gevonden. Het OM wil benadrukken dat van de kant van (de leden van) Regiopolitie Drenthe en de Regionale Brandweer Drenthe alle medewerking aan het onderzoek is gegeven.

Proces-verbaal
Het OM verwacht op korte termijn het proces-verbaal van de Rijksrecherche te ontvangen. Op basis van dit proces-verbaal (waarin de resultaten van het onderzoek staan vermeld) beslist de officier van justitie of er al dan niet strafvervolging wordt ingesteld tegen betrokkenen. Verder is het gebruikelijk om bij een dergelijk schietincident de zaak voor te leggen ter advies aan de Adviescommissie Politieel Vuurwapengebruik. Dit zal ook enige tijd in beslag nemen. In de tussen tijd geven wij geen inhoudelijke informatie en verstrekken wij ook geen vaststaande feiten over het schietincident. Tot zover de berichtgeving over het schietincident.

Brandstichting bandenopslag Nieuw-Buinen
Met betrekking tot het onderzoek naar de twee branden bij de bandenopslag aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen kan het OM melden dat het onderzoek nagenoeg is afgerond. Uit technisch onderzoek en buurtonderzoek, kan geconcludeerd worden dat beide branden (van 5 en 10 september jl.) zijn aangestoken. Het onderzoek heeft helaas nog geen eventuele verdachte opgeleverd.

Oproep
Mensen die denken dat zij voorafgaand aan de brand van 5 en 10 september 2005 het een en ander hebben gezien of iets willen melden, kunnen contact opnemen met de Regiopolitie Drenthe via het algemene politienummer 0900-8844.

bron:OM