TMF, Kaboem, Chatten.nl, Jetix, Kindertent.nl, CU2 en Sugababes.nl hebben vandaag tijdens een persconferentie de afspraken gepresenteerd die zij hebben gemaakt om een zo veilig mogelijke chatomgeving te bieden voor kinderen. De zogenaamde 'Richtlijnen voor chatsites' bevatten onder meer afspraken over voorlichting, hulp, toezicht, aanmelden en klachtenafhandeling. De Richtlijnen zijn te vinden op www.chatinfo.nl.

Chatten is erg populair onder jongeren. Bovenstaande chatsites zijn bij elkaar goed voor ruim drie miljoen geregistreerde bezoekers waarvan er gemiddeld 200.000 per dag inloggen. Door het relatief anonieme karakter van een chatsite lopen kinderen het gevaar geconfronteerd te worden met pesterijen, beledigingen, seksuele toespelingen en racistische opmerkingen. Bovendien lopen jongeren het gevaar meer persoonlijke informatie uit te wisselen, dan hen achteraf lief is. Met de afspraken in de Richtlijnen laten de chatsites zien dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen in het veiliger maken van de chatomgeving. Daarmee zetten zij gezamenlijk een stap naar een veiliger en bewuster internetgebruik door jongeren.

Minister Brinkhorst van Economische Zaken is zeer verheugd met de resultaten. 'Internet is van groot belang voor onze economie. Economische Zaken zet zich in om Internet zo veilig mogelijk te maken. Ik ben blij dat ook de sector haar verantwoordelijkheid neemt. We kunnen kinderen niet vroeg genoeg de mogelijkheden en de gevaren van internet onder de aandacht brengen'. Het ministerie van economische Zaken is een van de financiers van het project Veilig Internet voor Kinderen waarbinnen de Richtlijnen voor chatsites tot stand zijn gekomen.

De Richtlijnen voor chatsites bieden extra waarborgen bovenop de al bestaande wettelijke eisen zoals de algemene privacybepalingen. Zo wordt in de Richtlijnen de eis gesteld dat er op de chatsite een duidelijk continu zichtbare 'helpknop' aanwezig is waar chatters zich kunnen melden met klachten of vragen. Ook moet de chatsite ervoor zorgen dat er minimaal de helft van de tijd dat er actief gechat wordt een moderator beschikbaar is die toezicht houdt op wat er gechat wordt. Verder zijn er afspraken gemaakt over klachtenafhandeling, registratie van de chatter en de verplichting tot het opnemen van een scheldfilter.

De projectgroep 'Veilig internetten voor kinderen' is ondergebracht bij ECP.NL, platform voor eNederland. In deze projectgroep zitten de meest belanghebbende partijen: ministeries, kinderrechtenorganisaties, kennisinstellingen, internetproviders, chatroomaanbieders en diverse media. Meer informatie over de projectgroep en haar activiteiten en de volledige lijst van deelnemende partijen is te vinden op: www.ecp.nl.

bron:Ecp