Rijkswaterstaat start vrijdagavond 21 juli 2006 om 23.00 uur met de werkzaamheden in het kader van het Groot Onderhoud A4/A10 Zuid. In deze eerste fase is de A4 tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Nieuwe Meer richting Amsterdam tot en met zaterdag 29 juli
24.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Afrit S107 Sloten is uitsluitend bereikbaar in de richting Den Haag. Gele borden geven de omleidingsroutes aan via de A9 en de A2. Dit zorgt voor extra drukte op deze routes. De A9 heeft daarom tijdens de duur van het Groot
Onderhoud een extra rijstrook.

Inzet webcams
Als extra service richting de weggebruikers plaatst de stichting A4/A10 Zuid Bereikbaar
vanaf 21 juli een aantal webcams rondom de A4 en A10 Zuid, op het onderliggend wegennet.
Deze webcams (beelden via internetsite www.a4a10bereikbaar.nl) geven inzicht in de
verkeerssituatie bij aansluitingen op de snelwegen A9 en A10 en een aantal kruispunten in
Amsterdam en Amstelveen. Met deze informatie kan de weggebruiker besluiten zijn/haar
vertrektijdstip of route te wijzigen.

30.000 A4/A10 Zuid-passen verkocht
Voor werknemers van bedrijven in het gebied rondom de A4/A10 Zuid is door Rijkswaterstaat, Verkeer.advies en deelnemende werkgevers een tijdelijke A4/A10 Zuid-pas ontwikkeld. 30.000 werknemers hebben nu de mogelijkheid de file te mijden door gebruik te maken van OV. Naar verwachting zal deze pas leiden tot ca. 9.000 minder auto's in de spits.

In 2006 en 2007 werkt Rijkswaterstaat meer aan de weg dan normaal. Dat betekent dat weggebruikers vaker met wegwerkzaamheden op rijkswegen krijgen te maken. Het gaat om zo'n 200 projecten, van groot onderhoud, verbreding en aanleg van wegen, kleine asfaltwerkzaamheden tot het vernieuwen van bruggen en viaducten. Dit is nodig om de veiligheid op de weg en de doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te waarborgen.

De minister van Verkeer en Waterstaat heeft tot en met 2010 in totaal 600 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden aan de rijkswegen.
Tijdens de werkzaamheden is Rijkswaterstaat er alles aan gelegen om de hinder en de overlast voor weggebruikers zo beperkt mogelijk te houden en het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dit gebeurt onder andere door omleidingroutes in te stellen en weggebruikers duidelijk te informeren.
 
bron:VenW