Maandag hebben minister Donner van Justitie, minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), de heer Joustra, in Den Haag, het startsein gegeven voor de landelijke campagne: 'Nederland tegen terrorisme'. Dit gebeurde in aanwezigheid van de burgemeesters van de vier grote steden, de politie, NS en Schiphol group. De campagne is er op gericht dat iedereen in Nederland weet wat de overheid doet aan terrorismebestrijding en weet wat men zelf kan doen om de kans op een aanslag zo klein mogelijk te maken.

Met de campagne laat de overheid zien dat er in Nederland dagelijks meer dan 200.000 professionals - van Koninklijke Marechaussee tot schoonmakers, van officieren van justitie tot wijkagenten, van AIVD'ers tot treinconducteurs - nauw samenwerken om de kans op een terroristische aanslag te beperken. Verder zal de campagne concreet aangeven wat burgers zelf kunnen doen om bij te dragen aan terrorismebestrijding.

De campagne is gericht op alle inwoners en bestaat uit televisie- en radiospots, advertenties, een huis-aan-huis folder en de website  "www.nederlandtegenterrorisme.nl."Na een intensieve startfase zullen over enkele maanden de partners met deelcampagnes starten. In het najaar staat opnieuw een ronde met tv- en radiospotjes gepland.
Met de campagne komt de overheid tegemoet aan de stijgende behoefte van het Nederlandse publiek aan meer informatie van over terrorismebestrijding. Deze behoefte blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de NCTb en het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC). In 2005 was dat percentage 41%, vergeleken met 34% in 2004. Mensen die meer informatie willen, willen hoofdzakelijk weten wat de overheid doet (32%) en wat men zelf kan doen bij of na een aanslag (23%).
bron:MinJus