Dinsdag  is de landelijke opkomstcampagne 'U heeft het voor het zeggen' voor de
gemeenteraadsverkiezingen van dinsdag 7 maart 2006 van start gegaan. 'U heeft het voor het zeggen'is het vervolg op de voorgaande campagne Verkiezingen. 'U komt toch ook?' die dienst heeft gedaan in de periode 2002 t/m 2005.
De nieuwe campagne roept niet meer vrijblijvend op, maar confronteert niet-stemmers. In de radio en televisiespot zijn originele beelden uit tv-shows als Idols en Big Brother gemonteerd waarin presentatoren de kijkers oproepen om te gaan stemmen op één van de kandidaten. De spot besluit met: U stemt graag? Stem dan ook op 7 maart.

De campagne is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder verantwoordelijkheid van minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Het ministerie werkt samen met ruim 300 van de 458 gemeenten die hebben aangegeven campagne-uitingen te willen gebruiken. Gemeenten hebben de beschikking gekregen over o.a. folders, posters, flyers, digitaal beeldmateriaal en een bedankje voor de stembureauleden. Er is speciaal campagnemateriaal voor de 239 gemeenten die deelnemen aan het experiment 'Stemmen in een willekeurig stemlokaal'. Voor jongeren die voor de eerste keer stemmen heeft het ministerie een ludieke oproep geplaatst op www.oefenjestem.nl.
Uit SCP-onderzoek naar niet-stemmers in 2002 bleek dat discussie onder niet-stemmers leidt tot een hogere opkomst. Het stellige: U heeft het voor het zeggen, is daarom bewust als slogan gekozen. De groep mensen die stemmen als norm ervaren gaven in het SCP-onderzoek aan de norm graag bevestigd te zien. Een nieuwe norm onder stemmers en niet-stemmers is dat ze geïnformeerd willen worden. De website www.uheefthetvoorhetzeggen.nl geeft direct toegang tot gemeentelijke websites en lokale partijprogramma's.
bron:BZK