De Belastingdienst is deze week gestart met het verzenden van de berichten Zorgtoeslag en Huurtoeslag met daarin het bedrag dat in 2006 maandelijks aan zorg- of huurtoeslag wordt uitgekeerd. Degenen die recht hebben op beide toeslagen ontvangen 2 brieven. Ruim 5 miljoen huishoudens zullen deze brieven in de maand december ontvangen van de Belastingdienst. De mensen die de aanvraagformulieren voor begin november hebben ingestuurd krijgen eind december de eerste toeslagen op hun rekening uitbetaald. De betalingen vinden plaats op 20 of 27 december. Indien het jaarbedrag lager is dan 60 euro wordt het in à©à©n keer in december uitbetaald en niet in maandelijkse termijnen.

De 280.000 huishoudens die een vraagformulier van de Belastingdienst hebben gekregen met daarin het verzoek om ontbrekende gegevens aan te vullen en dat voor 1 december gedaanhebben, worden meegenomen in de betaling van eind december. Mensen die later dan de deadline van 1 november, maar và³à³r 1 december een aanvraag indienden, ontvangen een dubbele uitbetaling van het maandbedrag in januari. Daarna geldt dat de eerste maandelijkse uitbetaling uiterlijk 8 weken na de aanvraag plaatsvindt. De toeslagen voor het jaar 2006 kunnen nog tot 1 april 2007 aangevraagd worden.

De Belastingdienst heeft tot nu toe in totaal 5,3 miljoen aanvragen ontvangen voor de zorg- en huurtoeslag.

bron:MinFin