Minister Veerman (LNV) geeft een startsubsidie aan het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren. Ook komt er een lijst met verboden huisdieren en een vrijwillig certificatiesysteem voor de handel en fokkerij. Dit heeft minister Veerman besloten in reactie op een rapport van het Forum Welzijn Gezelschapsdieren en een rapport van een werkgroep van verschillende ministeries. Volgens het Forum Welzijn Gezelschapsdieren worden huisdieren in de meeste gevallen goed verzorgd. Als dat het geval is, komt dat meestal door een gebrek aan kennis en door de mentaliteit van de houders.
Onafhankelijk
Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren moet het aanspreekpunt voor burgers worden op het gebied van gezelschapsdieren. Het onafhankelijke informatiecentrum gaat informatie leveren over de zorg voor huisdieren. Dit moet ook bijdragen aan een gezonde handel en fokkerij van de dieren. Veerman wil dat het centrum onafhankelijk is. Daarom moeten, naast de overheid, ook andere betrokken partijen een structurele bijdrage leveren.
Lijst verboden huisdieren
Daarnaast gaat Veerman een lijst opstellen van dieren die niet als huisdier gehouden mogen worden. Naar verwachting komt het Forum Welzijn Gezelschapsdieren in de zomer van 2006 met een voorstel voor zo'n lijst.
Vrijwillige certificering
Veerman vindt dat een goede waarborg van het welzijn van dieren niet is af te dwingen door regelgeving. De sector moet dit volgens Veerman zelf oppakken. Daarbij moet een vrijwillig certificatiesysteem voor de (detail)handel en fokkerij het uitgangspunt zijn.Wel zijn aan de certificering wettelijke voorschriften gekoppeld. Volgens de sector is regelgeving namelijk noodzakelijk om de certificering succesvol te maken.
Identificatie en registratie
Er komt geen wettelijke verplichting voor de identificatie en registratie (I&R) van honden en katten. Volgens Veerman brengt dit voor de overheid en voor burgers extra kosten met zich mee. Ook stelt deze verplichting zware eisen aan handhaving en onderhoud.
Bron: LNV