Het aantal inwoners dat woont in een stedelijke omgeving is toegenomen van bijna 6,3 miljoen in 1998 tot ruim 6,8 miljoen in 2005, dan 41,7 procent van de bevolking. Het aantal inwoners in een landelijke omgeving is daarentegen in dezelfde periode afgenomen van ruim 6,6 tot ruim 6,5 miljoen inwoners en omvat dan 40,3 procent van de bevolking. In 2005 wonen meer mensen in een stedelijke omgeving.
Snelle groei in provincies buiten de Randstad
In de provincies Flevoland, Noord-Brabant en Gelderland groeide tussen 1998 en 2005 het aantal inwoners in gebieden met een stedelijke omgeving het snelste. In Zuid-Holland en Noord-Holland wonen in 2005 de meeste mensen in dergelijk gebied, respectievelijk 66 en 63 van de 100 inwoners. In Drenthe daarentegen wonen maar 7 op de 100 mensen in een stedelijke omgeving. In Drenthe, maar ook in Overijssel, neemt het aantal inwoners het meeste toe in gebieden die niet vallen binnen een stedelijke of  landelijke omgeving. Dit zogeheten overgangsgebied bevindt zich veelal aan de randen van de steden of in grotere dorpen.

Hoog aandeel inwoners in stedelijke omgeving van randgemeenten rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
In de gebieden met een stedelijke omgeving van 1998 is het inwonertal in 2005 niet veel veranderd. In sommige gemeenten neemt het aantal inwoners hierbinnen zelfs af. De toename van het aantal inwoners in stedelijke omgeving is vooral het gevolg van de uitbreiding van het gebied met deze geconcentreerde werk- en woonomgeving aan de randen van steden. Voormalige overgangsgebieden in 1998 krijgen daardoor in 2005 een stedelijke omgeving, zoals gebieden bij Den Haag/Wateringen, Almere en Nieuw-Vennep.

bron:CBS