Steeds meer bedrijven hebben een ondernemingsraad. Had in 2002 nog 71 procent van de ondernemingen met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad ingesteld, in 2005 was dit toegenomen tot 76 procent. Grotere ondernemingen hebben vaker een ondernemingsraad ingesteld dan kleinere, maar kleinere ondernemingen halen hun achterstand in. Van de ondernemingen met 50 tot 100 werknemers nam het aandeel met een ondernemingsraad tussen 2002 en 2005 toe van 61 procent tot 69 procent. Dit blijkt uit een onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoeksrapport naar het parlement gestuurd.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de helft van de ondernemingen die geen ondernemingsraad hebben, aangeeft dat dit komt omdat het personeel geen behoefte heeft. Hoewel dus in de meerderheid van de bedrijven een ondernemingsraad functioneert en velen medezeggenschap belangrijk vinden, ontbreekt in de praktijk toch nogal eens de animo. Om medezeggenschap een impuls te geven heeft De Geus op 13 maart het Ambassadeursnetwerk medezeggenschap ORakel (OndernemingsRaad, Ambassadeur, Kwaliteit en Effectief Leren) geïnstalleerd, een netwerk voor en door ondernemers. Doel van het netwerk is dat ondernemers andere ondernemers laten profiteren van hun kennis van en ervaring met medezeggenschap. Volgens de wet moet elke onderneming in Nederland met vijftig of meer werknemers een ondernemingsraad hebben. De werkgever moet ervoor zorgen dat deze ondernemingsraad er komt. Weigert de werkgever een ondernemingsraad in te stellen, dan kan iedere werknemer of een vakbond met leden in de onderneming de bedrijfscommissie om bemiddeling vragen. Iedere groep ondernemingen, zoals de bouw, groothandel, de welzijnssector en de metaal, heeft zijn eigen bedrijfscommissie. Leidt bemiddeling door de bedrijfscommissie niet tot het gewenste resultaat, dan kan een (civielrechtelijke) uitspraak van de kantonrechter worden gevraagd.

Ondernemingen met 10 tot 50 werknemers kunnen vrijwillig een ondernemingsraad opzetten. Als ze geen ondernemingsraad willen, kunnen ze een personeelsvertegenwoordiging instellen. Werkgevers zijn hiertoe verplicht wanneer een meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Ondernemingen met minder dan 10 werknemers kunnen een personeelsvertegenwoordiging instellen voor het overleg over arbeidstijden.
bron:SZW