Ruim een kwart van de werknemers die in 2004 recht hadden op ouderschapsverlof, heeft dit verlof ook opgenomen. Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Wel is het aandeel mannen dat ouderschapsverlof opneemt tussen 2000 en 2004 gestegen van 9 naar 18 procent. Ook groeit het aandeel dat het ouderschapsverlof betaald krijgt.

Vier van de tien vrouwen nemen ouderschapsverlof op
In 2004 waren er in Nederland 266 duizend werknemers die recht hadden op ouderschapsverlof. Van hen hebben er 73 duizend het ook daadwerkelijk opgenomen. Bijna driekwart stelt het opnemen uit of ziet er vanaf. Het verschil tussen mannen en vrouwen is groot. Bijna vier op de tien vrouwen hadden ouderschapsverlof opgenomen. Onder mannen ging het om minder dan twee op de tien.

Meer gebruik ouderschapsverlof door mannen
Sinds 2000 is het aandeel dat gebruik maakt van het recht op ouderschapsverlof gestegen. Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof op. In 2000 maakte slechts 9 procent van de mannen gebruik van hun recht op ouderschapsverlof. In 2004 is dit gestegen naar 18 procent.  

Doorbetalen stimuleert opnemen ouderschapsverlof
In 2004 kreeg de meerderheid van de personen met ouderschapsverlof dit geheel of gedeeltelijk betaald. Het doorbetalen van loon tijdens de verlofperiode lijkt een stimulans om gebruik te maken van ouderschapsverlof. Bij mannen wordt met 62 procent iets vaker doorbetaald dan bij vrouwen ((58 procent).

Toename betaald verlof, vooral onder vrouwen
In 2000 kreeg nog minder dan de helft doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof. Het percentage personen dat betaald krijgt is tussen 2000 en 2004 met 12 procentpunten behoorlijk gestegen. Met name onder vrouwen is het aandeel met betaald ouderschapsverlof toegenomen: van 43 naar 58 procent. Mede hierdoor zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in het betaald krijgen van ouderschapsverlof afgenomen.

bron:CBS