Begin 2005 waren er bijna 11 duizend vestigingen van schoonheidssalons. Dit zijn er ruim 4 duizend meer dan in 1995. Vooral in Limburg en Noord-Brabant zijn per 25 duizend inwoners veel schoonheidssalons gevestigd.

Flinke toename aantal schoonheidssalons
In de periode 1995-2005 is het aantal vestigingen van schoonheidssalons met 62 procent toegenomen. In dezelfde periode nam de bevolking toe met 6 procent. In 1995 waren er nog 11 schoonheidssalons per 25 duizend inwoners. Tien jaar later zijn dit er 17.

Meestal geen personeel in dienst
Minder dan eentiende van alle bedrijven die zich bezighouden met schoonheidsverzorging heeft personeel in dienst. Bij slechts 90 schoonheidssalons zijn, inclusief de eigenaar, vijf of meer personen aan de slag.

Verdubbeling in Drenthe en Flevoland
In Drenthe en Flevoland is het aantal vestigingen van schoonheidssalons in de laatste tien jaar verdubbeld. In Drenthe waren er in 1995 nog 160, tegen 360 in 2005. In Flevoland steeg dit aantal in diezelfde periode van 80 naar 200. Ondanks die stijgingen blijft het aantal schoonheidssalons in deze dunbevolkte provincies flink achter bij de aantallen in de meeste andere provincies.

Limburg en Noord-Brabant
In Limburg en Noord-Brabant is het aantal schoonheidssalons per 25 duizend inwoners het grootst. In beide provincies zijn dit er ruim 20. In Groningen en Flevoland is dit aantal met ruim 13 het laagst.

bron:CBS