Een 42-jarige inwoner van Weert is op 8 december 2005 door de economische politierechter veroordeeld voor het op 16 december 2003 voorhanden hebben van consumentenvuurwerk waarvan de etikettering niet voldeed aan de door het Vuurwerkbesluit gesteld eisen. De economische politierechter veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar.

Het vuurwerk dat verdachte bij een vuurwerkgroothandel in België had opgehaald was niet voorzien van de aanduiding: "Geschikt voor particulier gebruik" en er zat geen gebruiksaanwijzing bij.  Bij de oplegging van deze zware straf overwoog de economische politierechter dat het een relatief grote hoeveelheid vuurwerk was die bij verdachte werd aangetroffen en voorts dat verdachte, die in het leger dienst deed bij de EOD, op de hoogte was van het gevaar van vuurwerk.

Voorts was verdachte reeds eerder ter zake vuurwerkdelicten veroordeeld. Verdachte was onder andere op 20 februari 2003 door de meervoudige economische kamer te Arnhem veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden. Nu verdachte zich gedurende de proeftijd van 2 jaren wederom schuldig had gemaakt aan overtreding van het Vuurwerkbesluit, gelastte de economische politierechter voorts de tenuitvoerlegging van die straf.

bron:Rechtbank Roermond