Op 1 september 2005 start in de arrondissementen Amsterdam, Rotterdam en Arnhem een pilot met elektronische stemherkenning  voor voetbalsupporters aan wie een stadionverbod is opgelegd door de strafrechter.

Er zijn twee vormen van stadionverboden. De meest gebruikte is het civielrechtelijke stadionverbod. Dit wordt opgelegd door de KNVB naar aanleiding van een door een supporter gepleegd strafbaar feit of een misdraging rond een voetbalwedstrijd. Daarnaast heeft de strafrechter de mogelijkheid om een strafrechtelijk stadionverbod met meldingsplicht op te leggen. De betrokkene moet zich dan op de wedstrijddag melden op het politiebureau. De proef met stemherkenning, die controle op de naleving van het strafrechtelijk
stadionverbod vergemakkelijkt,  past in de lijn van de steeds strengere aanpak van voetbalvandalen.

Elektronische stemherkenning is mogelijk met behulp van elke vaste telefoonaansluiting. Daarmee wordt gecontroleerd of de betrokkene zich ophoudt op de vooraf vastgestelde plaats, bijvoorbeeld zijn huisadres. Als betrokkene daar wordt gebeld, moet hij terugbellen naar een telefoonnummer dat is gekoppeld aan het elektronische systeem. Zo toetst het systeem of de betrokkene inderdaad telefoneert met de overeengekomen telefoonaansluiting en niet zijn vaste telefoon heeft doorgeschakeld naar zijn mobiele nummer.

Stemherkenning maakt de handhaving en controle op strafrechtelijke stadionverboden eenvoudiger dan de huidige meldplicht bij de politie. De kenmerken van de stem worden vastgelegd door een computer. Tijdens een wedstrijd belt de computer at random personen op en verzoekt de betrokkene enkele zinnen na te spreken. Wordt de stem niet herkend, dan kan de zaak direct worden geretourneerd aan het Openbaar Ministerie.  In sommige gevallen
zal eerst een waarschuwing worden gegeven.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het voornemen om meer stadionverboden met
meldingsplicht via elektronische stemherkenning te eisen omdat dankzij de techniek van stemherkenning de naleving van strafrechtelijke stadionverboden makkelijker is te controleren.

De pilot is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties in de strafrechtketen. De Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie is projectleider vanuit de expertise en ervaring met technische toezichtsystemen. Het Openbaar Ministerie weegt de mogelijkheid tot elektronische stemherkenning nadrukkelijk mee in haar strafeis. Het Informatiepunt Voetbalvandalisme van de politie levert informatie over de wedstrijdschemas en de Reclassering Nederland draagt zorg voor de uitvoering.

bron:OM