Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat ongeveer de helft van de kiezers zijn stem laat beinvloeden door de ontwikkeling van de woonlasten in de eigen gemeente. De vereniging presenteert daarom op de internetsite www.eigenhuis.nl/woonlastpolitiek per gemeente de ontwikkeling van de lokale woonlasten in de afgelopen raadsperiode. Kiezers kunnen deze informatie gebruiken bij het bepalen van hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart.

Op de website van Eigen Huis kan iedereen de stijging of daling zien van de woonlasten (OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing) in de eigen gemeente en de cijfers vergelijken met die van andere gemeenten. Ook wordt het aantal wethouders en hun politieke kleur vermeld. Kiezers kunnen zelf beoordelen wat het resulaat is van vier jaar beleid van het huidige college.

Beoordeling van gemeentelijk beleid
Als gevolg van het gedeeltelijk afschaffen van de onroerendezaakbelasting (OZB) dalen de woonlasten dit jaar in alle gemeenten. Eigenlijk mag deze lastenverlichting geen rol spelen in de beoordeling, omdat dit geen verdienste is van het eigen gemeentebeleid, maar het gevolg van een centrale  overheidsmaatregel. Bovendien wordt iedere gemeente volledig door het rijk gecompenseerd voor het verlies aan eigen OZB-inkomsten. Vereniging Eigen
Huis laat daarom zien wat de ontwikkeling van de woonlasten zou zijn zónder het gebruikersdeel van de OZB. Daardoor is de ontwikkeling van de woonlasten zichtbaar waar alleen de gemeente invloed op heeft gehad: het eigenarendeel van de OZB, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing. In de afgelopen raadsperiode van 2003 tot en met 2006 stijgen het deze heffingen gemiddeld met circa 19%.
bron:Vereniging Eigen Huis