In 2005 is het effectenbezit van pensioenfondsen en verzekeraars samen met bijna 20 procent gestegen. Dat is de sterkste groei van de afgelopen zes jaar. De toename van de effectenportefeuille is voor bijna driekwart te danken aan koerswinsten. De totale waarde van aandelen en obligaties in 2005 bedroeg 799 miljard euro. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Pensioenfondsen behalen ruim 26 procent rendement op aandelen
Het aandelen- en obligatiebezit van pensioenfondsen steeg met ruim 100 miljard euro tot 558 miljard euro. Dat is vooral gerealiseerd door een koerswinst op effecten van 79 miljard euro. De koerswinst op aandelen was 66 miljard euro. Daarmee behaalden de pensioenfondsen een koersrendement op aandelen van ruim 26 procent. Ter vergelijking, de AEX all-share index van binnenlandse aandelen nam in 2005 toe met ruim 25 procent en de MSCI-wereldindex van aandelen met bijna 24 procent. Per saldo verkochten pensioenfondsen voor ruim 5 miljard euro aan aandelen en kochten voor ruim 30 miljard euro aan obligaties.

Groei effectenbezit verzekeraars door koerswinst en aankopen
Het effectenbezit van verzekeraars is in 2005 toegenomen met 32 miljard euro tot 241 miljard euro. Deze stijging is ongeveer gelijk verdeeld over koerswinst en aankopen. De koerswinst kwam uit op 16 miljard euro. De koerswinst van verzekeraars op aandelen bedroeg 14 miljard euro. Dat komt overeen met een koersrendement van ruim 14 procent. Verzekeraars hebben in 2005 per saldo voor 4 miljard euro aan aandelen en voor 11 miljard euro aan obligaties gekocht.

Toename balanstotaal vooral door groei effectenbezit
Door de sterke groei van het effectenbezit is het balanstotaal van pensioenfondsen en verzekeraars in 2005 met bijna 15 procent gestegen. De toename is gelijkmatig door het jaar gerealiseerd. Het balanstotaal van pensioenfondsen en verzekeraars kwam uit op 980 miljard euro. Het balanstotaal van de pensioenfondsen steeg met 96 miljard euro tot 635 miljard euro. Het balanstotaal van de verzekeraars nam met 29 miljard euro toe tot 345 miljard euro.
bron:CBS