Minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) gaat boerenorganisaties in ontwikkelingslanden versterken met het nieuwe Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (POP). Dit heeft zij vandaag bekend gemaakt op het congres van de International Federation for Agricultural Producers (IFAP) in Seoul, Zuid-Korea. Door de versterking van landbouworganisaties in ontwikkelingslanden worden boeren en boerinnen beter in staat gesteld om voor zichzelf op te komen en hun economische positie te verbeteren.
Het POP richt zich op de boer als ondernemer. Er wordt uitgegaan van de vraag van boerenorganisaties zelf die met het nieuwe programma steun kunnen krijgen op onder meer de volgende terreinen: advies voor de vermarkting van landbouwproducten, ook naar de Westerse markten; advies op het gebied van administratie, financieel beheer en ICT technologie; productie- en teeltadvies, bijvoorbeeld om plantenziektes tegen te gaan; advies om aan de hoge productie- en voedselkwaliteiten uit het Westen te voldoen.
Uitvoering van het Programma Ondersteuning Producentenorganisaties ligt in handen van Agricord, een bundeling van negen brancheorganisaties voor de landbouw uit de OESO landen en met de Nederlandse brancheorganisatie Agriterra als coördinator. Agricord gaat onder het nieuwe programma samenwerken met ongeveer 3.000 boerenorganisaties wereldwijd. De totale kosten van het nieuwe publiek-private partnerschap met een looptijd van vier jaar bedragen 115 miljoen Euro. De minister voor Ontwikkelingssamenwerking draagt hieraan een bedrag van 50 miljoen Euro bij. Het programma is vanaf begin 2007 operationeel.
bron:BuZa

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular