Loonbeslagen, verzoeken om een voorschot en personeel dat zich ziek meldt vanwege geldproblemen thuis. Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met werknemers die schulden hebben. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) onder driehonderd personeels- en organisatieprofessionals (P&O´ers). Ruim 70% van de P&O´ers heeft het aantal werknemers met financiële problemen de afgelopen twee jaar zien stijgen. Ook heeft 64% het aantal loonbeslagen zien toenemen. De peiling laat volgens het NIBUD duidelijk zien dat voorlichting aan P&O´ers over het herkennen, voorkomen en oplossen van geldproblemen op de werkvloer noodzakelijk is.

Loonbeslag
Het belangrijkste signaal van geldproblemen op de werkvloer is het loonbeslag. Een schuldeiser laat dan beslag op een deel van het loon leggen. Bedrijven zijn verplicht hier aan mee te werken. In organisaties met meer dan vijfhonderd werknemers heeft 90% van de ondervraagden het aantal loonbeslagen de afgelopen twee jaar zien toenemen. Naast loonbeslag zien P&O´ers verzuim, verzoeken om leningen en extra uren als signalen van financiële problemen.

Risico
Personeelsleden met schulden vormen een risico voor het bedrijfsleven. Een loonbeslag geeft de salarisadministratie flink extra werk. Net als de verzoeken om voorschotten en leningen. Een werknemer met geldproblemen is gevoelig voor fraude en diefstal. Ook kunnen ze chantabel worden. Daarnaast hebben werknemers met geldzorgen vaak stress en slaapproblemen, wat leidt tot ziekteverzuim.

Voorschot of lening
Ongeveer één op de drie P&O´ers maakt actief bekend dat medewerkers met financiële problemen bij hen terecht kunnen. Van de P&O´ers die dat niet doen, heeft toch nog 70% contact met werknemers met schulden. Ruim de helft probeert een werknemer met schulden te helpen door een voorschot op het vakantiegeld te geven. Drie op de tien geven een lening. Daarmee maakt de werkgever zich één van schuldeisers. Drie op de vijf personeelsfunctionarissen verwijzen het personeelslid door naar de schuldhulpverlening. De P&O´er ervaart wel problemen door de lange wachttijden die bij deze instanties kunnen voorkomen.

Voorlichting noodzaak
Meestal ondernemen P&O´ers pas actie als er problemen zijn. Een kleine 15% geeft aan ook aan preventie te doen. Wel geeft ruim 85% van de P&O´ers aan behoefte te hebben aan informatie over dit onderwerp voor zowel zichzelf als om mee te geven aan de werknemer. Het NIBUD is van mening dat werkgevers veel meer aandacht kunnen besteden aan geldproblemen op de werkvloer. De stijging van het aantal loonbeslagen onderstreept de noodzaak ervan. Het NIBUD heeft daarom in samenwerking met de NVP een brochure voor P&O´ers ontwikkeld waarin wordt uitgelegd hoe ze financiële problemen op de werkvloer kunnen voorkomen, herkennen en oplossen. Ook kunnen P&O'ers terecht op de professionalsite van www.nibud.nl, waar ze antwoorden vinden op vragen over loonbeslagen, voorschotten en leningen.

Onderzoek Geldproblemen op de werkvloer
In totaal hebben 304 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling deelgenomen. De antwoorden van 290 respondenten waren geschikt voor analyse. Bij de analyse is onderscheid gemaakt naar organisatiegrootte. Als verdieping op dit onderzoek heeft het NIBUD een bijeenkomst met P&O'ers georganiseerd. Tijdens deze middag is met personeelsfunctionarissen van diverse bedrijven gesproken over de uitkomsten van het onderzoek en de problemen die zij op de werkvloer tegenkomen.

bron:NIBUD