Verkeer en Waterstaat en VROM rusten hun wagenpark uit met roetfilters en stille banden. Staatssecretaris Van Geel (VROM) riep vandaag andere overheden op dat goede te volgen. Hij deed dat mede namens minister Peijs (Verkeer en Waterstaat). Van Geel zei dit bij het in ontvangst nemen van de intentieverklaring stillere banden uit handen van LeasePlan, Euromaster, Kwik-Fit en Profile.

Stille banden
De vier partijen - drie 'fitters' en een leasemaatschappij - zijn bereid een convenant met de overheid te tekenen, waarin ze toezeggen de toepassing van stille banden te stimuleren en zo geluidsoverlast van verkeer terug te dringen. Stille banden produceren 1 tot meer decibellen minder geluid, terwijl ze net zo veilig, milieuvriendelijk, slijtvast, niet duurder en soms zelfs zuiniger zijn. Gebruik van deze banden is zowel prettiger voor mensen in de auto, als omwonenden langs de weg.

Peijs en Van Geel willen alle auto's uit hun wagenpark bij onderhoud voorzien van stille banden. Verkeer en Waterstaat maakt daar afspraken over met LeasePlan dat de auto's van dat departement beheert.

De inzet op stille banden is onderdeel van het Innovatieprogramma Geluid. VROM en Verkeer en Waterstaat hebben dit programma opgezet om maatregelen te onderzoeken en te ontwikkelen die het geluid bij de bron aanpakken.

Roetfilters
In de rijksbrede aanbesteding voor nieuwe voertuigen is een roetfilter voor personenauto's met een dieselmotor een van de verplichte milieueisen. Dat geldt voor alle personenauto's van het Rijk. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld vervangt leasevoertuigen waarvan het leasecontract afloopt, door een auto met roetfilter. Uiterlijk 2006 loopt voor 550 voertuigen het contract af, zo'n 60% van de vloot. De overige 40 procent (356 voertuigen) wordt, als dat technisch mogelijk is, omgebouwd (retrofit).

Voor bestelbusjes en terreinwagens is dat nog niet haalbaar, omdat die nog onvoldoende mà¨t roetfilter op de markt zijn. Alle auto's moeten verder voldoen aan de euro 4 norm, voorzien zijn van een meter voor het brandstofverbruik, en de kleine en middelgrote personenauto's moeten een A, B of C energielabel hebben. Dit contract gaat op 1 januari 2006 in.

bron:VROM