In het Nederlands Stoommachinemuseum te Medemblik wordt in het weekeinde van 15 en 16 oktober het "Wilesco-weekend" georganiseerd. Er worden demon-straties verzorgd met de stoommachine van het voormalige stoomgemaal en di-verse stoommachines uit schepen, baggermolens en afkomstig uit de industrie, maar de speelgoedstoommachines van Wilesco staan ook in de schijnwerpers. Voor de kinderen is er ook dit weekend weer gelegenheid om te kleuren, speuren en te spelen met kleine stoommachines.

Natuurlijk staan alle grote stoommachines dit weekend weer onder stoom en zullen naar hartelust worden gedemonstreerd. Telkens weer een verassend gebeuren dat zul-ke grote machines zo geruisloos hun werk doen.

Wie het kleine niet eert......
Een groot deel van de belangstelling zal nu ook uit gaan naar kleine stoommachines; de speelgoedstoommachines van het merk Wilesco. Het Stoommachinemuseum kan zich zo langzamerhand dealer noemen van dit gerenommeerde merk dat al meer dan vijftig jaar speelgoedstoommachines op de markt brengt. Naast het feit dat dit speel-goed ook in het museum te koop wordt aangeboden bezitten de medewerkers ook veel kennis en ervaring met betrekking tot deze pronkstukjes. Dit is niet in de laatste plaats ontstaan door het feit dat deze machines ook in "Het Stoomlab" worden gebruikt. Gemiddeld draait er zo'n 5.000 keer per jaar een machine met een "machinist in de dop".

Eigen stoommachine meebrengen?
U kunt tijdens het weekend van 15 en 16 oktober uw speelgoedmachine meenemen en deze gratis laten beoordelen door een deskundige van het museum. In de gesprekken met de bezoekers blijkt het zien van dit nostalgische speelgoed zeer vaak een reactie op te roepen. Mensen herkennen ze van vroeger. Dan blijkt dat er nog zo'n stoomma-chine thuis of in de familie moet zijn, maar waar is hij, of wie heeft hem? Ondertus-sen is hij al zolang niet gebruikt dat de eigenaar niet weet of hij nog wel verantwoord kan worden opgestookt. Ook zijn er in de loop van de tijd soms onderdelen verdwe-nen met als gevolg dat de machine weer in de kast verdwijnt. Zonde want het ontbre-ken van onderdelen of niet goed functioneren hoeft helemaal niet te betekenen dat de machine nooit meer kan werken. Zeer veel van de onderdelen zijn namelijk los te ver-krijgen. Wanneer u een speelgoedstoommachine ter beoordeling meebrengt zal er een algemene inspectie worden uitgevoerd en geprobeerd of de machine nog kan werken. Op basis van de bevindingen zal geheel vrijblijvend een lijstje met benodigdheden worden samengesteld. De eigenaar beslist vervolgens of hij tot aanschaf van onderde-len wil overgaan of niet. Evt. kan het museum ook zorgen voor de reparatie tegen en vergoeding.
Het Nederlands Stoommachinemuseum is gevestigd in het voormalig stoomgemaal Vier Noorder Koggen in Medemblik, aan de dijk tussen Medemblik en Wervershoof bij de Vooroever (Oosterdijk 4) Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

bron:Stoommachinemuseum