Als een van de eersten in Nederland gaat de Alkmaarse brandweer werken met het KAR-systeem. Met deze korte afstandradio kan een brandweervoertuig de verkeerslichten aansturen. Dit is een van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de brandweer ook tijdens de reconstructie aan de N242 veilig en op tijd de plaats van bestemming kan bereiken.

Korte afstandsradio
Vanaf 1 januari 2006 moeten de brandweervoertuigen de meeste verkeerslichten in Alkmaar kunnen aansturen. Dit wil zeggen dat via satelliet, op een bepaalde afstand, de verkeerslichten een signaal krijgen vanuit een brandweervoertuig, waardoor het verkeerslicht op rood of groen gaat. Voor de meeste kruispunten geldt dat alle verkeerslichten op rood gaan, zodat de brandweer een vrij kruispunt heeft om te passeren. De bussen van Connexxion rijden in de provincie  Noord Holland al met het KAR-systeem, maar voor de brandweer is dit vrij uniek in Nederland. De brandweer van Maastricht gebruikt het in beperkte mate en de gemeente Apeldoorn is met het systeem aan het experimenteren.

Extra brandweerpersoneel
Een andere maatregel is het inzetten van extra brandweerpersoneel. Op deze manier kan er een extra bemand brandweervoertuig paraat staan tijdens de cruciale tijden (van 06:30 tot 10:00 uur en van 15:30 tot 19:00 uur). Het bemande voertuig wordt ´s morgens geplaatst aan de Vondelstraat nabij het sportcomplex en ´s middags in de brandweerkazerne aan de Koningsweg.

Uitruksnelheid
De maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van de burgers van Alkmaar te waarborgen. Dit betekent dat de brandweer binnen vijf tot acht minuten op de plaats van bestemming moet zijn, wil het nog mogelijk zijn mensen te redden. De uitruksnelheid tijdens de reconstructie van de N242 blijkt op basis van het rekenmodel van de provincie Noord-Holland voor bepaalde gebieden niet aan de verwachtingen te voldoen. Inmiddels is deze conclusie bevestigd op basis van het rekenmodel dat de Regionale Brandweer Noord-Holland Noord voor de regio heeft laten toepassen.

De rekenmodellen voorspellen dat er door de reconstructie 's morgens veel extra verkeer is op de Noord-Zuid routes en ´s middags andersom. Wegen als de Vondelstraat/ Bierkade en de Kennemerstraatweg/ Geestersingel slippen tijdens de spitsuren dicht.

De Provincie Noord-Holland betaalt de extra maatregelen als opdrachtgever van de reconstructie. De kosten worden geschat op à¢?¬ 429.000.

bron:Gemeente Alkmaar