De rechtbank Amsterdam heeft de broers Jan en Peter K. veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een geldboete van € 45.000. Jan K. heeft eind 1999 voor ruim € 441.000 aandelen HIM Furness gekocht en deze op 6 maart 2000 met een winst van ruim € 128.000 verkocht. De rechtbank neemt aan dat beide broers hiervan in gelijke mate hebben geprofiteerd. De rechtbank acht bewezen dat Jan K. berichten over een eventuele samenvoeging van Koopsbedrijven en HIM Furness van zijn broer heeft gehoord.

Het bewijs wordt mede gebaseerd op de timing en de omvang waarin Jan K de transacties heeft verricht. Die weken sterk af van de manier waarop hij voordien handelde.

Aanbieders van kapitaal moeten erop kunnen vertrouwen dat alle deelnemers aan het kapitaalverkeer over dezelfde relevante infromatie beschikken. Wie meer weet moet de markt mijden; anders wordt het bereiken van een volledig transparante markt een utopie.
Het OM had tegen Jan K een straf geëist van 3 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een geldboete van € 25.000. Tegen Peter K. was een straf geëist van 2 maanden voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur.

Bron: Rechtbank Amsterdam