Het bezwaar dat de gemeente Amsterdam heeft gemaakt tegen de strafkorting die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de Sociale Dienst Amsterdam (SDA) over het jaar 2000 heeft opgelegd, is grotendeels gehonoreerd. Amsterdam krijgt daardoor 12,8 miljoen euro terug.

In 2002 heeft de minister de gemeente Amsterdam over het jaar 2000 een strafkorting van 22,8 miljoen euro opgelegd. Volgens het ministerie waren bij de SDA tekortkomingen geconstateerd bij de uitvoering van de Abw, de Ioaw en de Ioaz.

De gemeente heeft dit besluit aangevochten en is grotendeels in het gelijk gesteld, wat betekend dat de strafkorting is teruggebracht tot 10 miljoen euro. Het bedrag van 22,8 miljoen euro is indertijd al verrekend. Het ministerie van SZW zal een dezer dagen 12,8 miljoen euro aan de gemeente Amsterdam overmaken.

bron:Gemeente Amsterdam