De eerste roll-out na de pilot Strategische Marketing waartoe sportkoepel NOC*NSF de sportbonden uitnodigden, heeft inmiddels tot sprankelend maatwerk geleid. Tijdens twee bijeenkomsten op 18 en 19 januari op het Nationaal Sportcentrum Papendal werden de frisse ideeën gepresenteerd. Ideeën die binnenkort tot uitvoer worden gebracht.

In navolging op de pilot van vorig jaar gingen 18 sportbonden in juni 2005 van start in de roll-out. De afgelopen maanden zochten zij een antwoord op de vraag hoe de verenigingen hun sportaanbod nóg aantrekkelijker kunnen maken. Voor trouwe leden, maar vooral voor nieuwkomers. Kansen liggen er in aangepaste trainingstijden, vernieuwende activiteiten, flexibilisering van competitievormen en samenwerking met partners. Maar maatwerk voor specifieke doelgroepen die 'het' tot nu toe niet bij de vereniging konden vinden, biedt potentie.
 
Tijdens gemeenschappelijke sessies en via individuele begeleiding van NOC*NSF en marketingadviesbureau VODW Marketing, maakten zij -veelal voor het eerst- serieus werk van sportmarketing. Zo ontwikkelde de Nederlandse Onderwatersport Bond Scuba4U, een veelzijdig kennismakingsprogramma met de duiksport waarmee nieuwe leden zich al in Nederland gedegen kunnen voorbereiden op een fascinerende duik in den vreemde. De Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging bedacht een digitaal klimplein waarop de jeugd op diverse manieren kennismaakt met de bergsport.
 
De Publieksprijzen voor de meest veelbelovende marketingvisies zijn uitgereikt de Nederlandse Gobond en Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie. Een sprankelend voorbeeld van toekomstgericht maatwerk in sport, is het door de Gobond ontwikkelde 3,2,1Go, een verrassende denksportvorm, die via het internet beoefend kan worden. Met deze dynamische sportvorm speelt de bond in op de behoefte van jongeren. De Krachtsport Federatie speelt in op de toenemende behoeften van (top)sporters aan gerichte krachttrainingsprogramma's bijvoorbeeld in wielrennen. Ook introduceren zij specifieke krachttrainingsprogramma's voor mensen met lage rugklachten en overgewicht.
 
Aan de pilot hebben zeven bonden deelgenomen, de roll-out werd door 18 bonden benut. Dit jaar volgt een tweede roll-out waaraan nog eens 24 bonden van start gaan. De ontwikkelde plannen zullen dit jaar al resulteren in vernieuwend sportaanbod dat uiteindelijk 500.000 extra leden voor de verenigingen moet opleveren.
 
bron:NOC*NSF