Streek-, omgevings- en bestemmingsplannen moeten zo snel mogelijk worden aangepast aan de uitgangspunten van de Nota Ruimte, die inzet op economische versterking. Met uitzondering van Gelderland zijn de provinciale plannen gebaseerd op de vorige Rijksnota en dus achterhaald. Dit stelt MKB-Nederland na een analyse van het beleid van de twaalf provincies.

MKB-Nederland wil dat de provinciale overheden de mkb-organisatie voortaan structureel betrekken bij de ruimtelijke inrichting van het land. Dit bevordert de kansen op economische groei. Donderdag geeft ze - met branche en regionale organisaties - het startsein voor een lobby. Voor iedere provincie is een ruimtelijk-economisch ontwikkelingsprogramma geformuleerd.

Ook bij de projecten op het gebied van ontwikkelingsplanologie en economische versterking moet rekening worden gehouden met het mkb. Het huidige beleid is niet alleen verouderd, maar ook contraproductief. Zo zijn er voor de komende jaren plannen om de winkeloppervlakte met 14 procent uit te breiden, terwijl de bevolking met slechts 6 procent toeneemt.

De vraag naar bedrijventerreinen stijgt de komende jaren fors. Naast de ontwikkeling van nieuwe terreinen, moeten verouderde daarom met spoed worden opgeknapt. Voor de ontwikkeling van kantoren liggen er voldoende plannen klaar; aan meer is voorlopig geen behoefte. Ook de woningvoorraad moet passen bij de (toekomstige) bevolkingsopbouw. Woonwijken vormen voor het mkb niet alleen een consumentenmarkt, maar ook een arbeidsmarkt.

De sector recreatie en toerisme is à©à©n van de belangrijkste economische groeisectoren van Nederland. Provinciale en regionale overheden onderschrijven dit weliswaar, maar in de praktijk is er amper de ruimte om de groei te benutten.

bron:MKB