De regels voor alcoholgebruik in het verkeer worden voor beginnende bestuurders een stuk strenger.   Vanaf 1 januari 2006 wordt het promillage waarmee een beginnende bestuurder achter het stuur mag zitten verlaagd van 0,5 naar 0,2. Deze wettelijke regeling geldt voor iedereen die sinds 30 maart 2002 een auto- of motorrijbewijs heeft of nog gaat halen. Voor deze automobilisten en motorrijders geldt de limiet van 0,2 promille gedurende de eerste vijf jaar na afgiftedatum van het rijbewijs. De regeling geldt ook voor alle brom- en snorfietsers tot 24 jaar. Door deze regeling vallen er jaarlijks zo'n 10 verkeersdoden en een veelvoud aan ernstig gewonden minder.
Bestuurders met weinig rij-ervaring hebben een hoger ongevalsrisico. Dat risico is nog groter als ze met alcohol op gaan rijden. Elk jaar komen zo'n 250 mensen om door alcohol in het verkeer. Circa 3.500 mensen raken jaarlijks gewond. Een kwart van deze slachtoffers is jonger dan 24 jaar. Daarom geldt deze nieuwe alcohollimiet speciaal voor de groep beginnende (meestel jonge) bestuurders.
De regeling geldt voor het eerst gehaalde rijbewijs. Iemand met een autorijbewijs die later een motorrijbewijs haalt, valt niet opnieuw onder de 0,2 promille  limiet. Voor bestuurders die voor 30 maart 2002 hun auto- of motorrijbewijs hebben gehaald blijft de limiet van 0,5 promille gelden. Een beginnende bestuurder die bij een alcoholcontrole boven 0,2 promille blaast, krijgt een proces-verbaal en een sanctie die kan oplopen van
een stevige boete tot ontzegging van de rijbevoegdheid. Bij het veroorzaken van een ongeval kan de rechter ook een cel- of taakstraaf opleggen. Bij een promillage boven 0,8 promille moet een cursus (Educatieve Maatregel Alcohol) gevolgd worden. De kosten daarvan moet de bestuurder zelf betalen (minimaal 750 euro). Weigert men om deel te nemen, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. Het is niet aan te geven hoe veel alcohol iemand mag drinken om onder de limiet van 0,2 promille te blijven. Dat hangt af van onder meer lichaamsbouw en het soort drankje. De limiet is echter zo laag, dat deze al wordt overschreden bij een geringe hoeveelheid
alcohol. Een limiet van 0,0 promille stellen is niet mogelijk, omdat het menselijk lichaam na het eten van zoetigheid zelf kleine hoeveelheden alcohol aanmaakt. Geadviseerd wordt om niet te rijden als men nog moet rijden of een BOB te regelen.
bron:VenW