Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft de tarieven voor het stads- en
streekvervoer vastgesteld die per 1 januari 2006 ingaan. Gemiddeld stijgen ze met 2,6 procent. Behalve de reguliere compensatie van de algemene kostenstijging voor de vervoersbedrijven, omvat de tariefsverhoging ook een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gestegen brandstofkosten.

De minister van Verkeer en Waterstaat bepaalt elk jaar rond deze tijd de tarieven voor vervoerbewijzen in het stads- en streekvervoer als strippenkaarten, kortingskaarten en abonnementen. Dit jaar kreeg de vaststelling van de tarieven een extra dimensie door de hoge brandstofprijzen waar de vervoersbedrijven onder lijden. Minister Peijs heeft een roep om compensatie gedeeltelijk gehonoreerd door 1,4 procent van de tariefsverhoging te bestemmen voor de compensatie van de gestegen brandstofkosten. Dat komt neer op een kwart van de totale extra kosten voor de vervoersbedrijven als gevolg van de gestegen brandstofprijzen.

De gemiddelde stijging is gelijk aan vorig jaar en lager dan in de twee jaar daarvoor. De prijzen van vervoerbewijzen in het stad- en streekvervoer stijgen over de hele linie. De prijs van een 15-strippenkaart gaat bijvoorbeeld voor vol-tarief van E 6,50 naar E 6,70 en met korting van E 4,30 naar E 4,40. Alleen de strippenkaarten die reizigers in de bus of tram kopen, blijven in prijs gelijk.

Minister Peijs heeft haar besluit genomen na overleg met vervoerbedrijven, decentrale overheden en consumentenorganisaties. Hun adviezen liepen uiteen. Het uiteindelijke besluit houdt het midden tussen de adviezen, omdat Peijs de last van de hoge brandstofprijzen op deze manier eerlijk wil verdelen over de vervoerbedrijven, de overheden die hun opdrachtgever zijn, en de reizigers. De koopkrachteffecten voor mensen met een wat lager inkomen die voor hun mobiliteit aangewezen zijn op het openbaar vervoer speelde daarbij geen rol.

bron:VenW