Overal in Nederland staat er weer een nieuwe lichting studenten klaar om zich in het studentenleven te storten. De komende weken maken ze tijdens de introductieperiode kennis met alle facetten van het studentenleven. Alcohol maakt hier vaak onderdeel van uit. Naast de negatieve gevolgen van overmatig alcoholgebruik voor de gezondheid wordt ook steeds duidelijker dat er een relatie bestaat tussen overmatig alcoholgebruik en studieproblemen / studie-uitval.

De preventie van alcoholmisbruik onder studenten vraagt om een brede aanpak. Daarom organiseert het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ in samenwerking met regionale instellingen voor verslavingszorg (IVV) de jaarlijkse studentencampagne: 'Ik ben zat... en wie ben jij?'.

De campagne bestaat uit een breed pakket aan preventieve maatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op 3 doelgroepen: besturen van studentenverenigingen, mentoren en eerstejaarsstudenten. Studentenverenigingen spelen binnen de aanpak een belangrijke rol omdat het alcoholgebruik onder leden van studentenverenigingen hoger is dan van studenten die geen lid zijn van een vereniging. Veel studentenverenigingen zien het als hun verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een verantwoord beleid ten aanzien van alcohol.

Alcoholbestuursreglement
Sinds de invoering van de nieuwe drank- en horecawet in 2000 zijn alle studentenverenigingen verplicht om een alcoholbestuursreglement op te stellen. Middels dit reglement geven de verenigingen aan op welke wijze zij op een verantwoorde wijze alcohol verstrekken binnen de sociëteit. Het NIGZ is samen met de landelijke kamer van Verenigingen opsteller van het model voor dit reglement.

Sociale groepsdruk
Het is van belang om de mentoren, die de studenten begeleiden tijdens de introductieperiode, te trainen in het omgaan met en beïnvloeden van groepsdruk binnen de mentorgroep. Dit om overmatig alcoholgebruik bespreekbaar te maken en als mentor aan te sturen op verantwoord gedrag.

Eerstejaarsstudenten in de race om 1000 euro
Om studenten beter te informeren over alcohol heeft het NIGZ de jaarlijkse Alcoholwetenschapsquiz uitgeschreven. De hoofdprijs bedraagt 1000 euro. Het blijkt voor studenten echter niet eenvoudig om de quiz met goed gevolg af te leggen. Uit voorgaande edities van de quiz bleek dat slechts 20% van de studenten alle antwoorden op de vragen wist.

bron:NIGZ