Stress en RSI op het werk veroorzaken veel gezondheidsklachten bij werknemers. De jaarlijkse kosten zijn ongeveer 6 miljard euro. Werkgevers hebben dus financieel baat bij de aanpak ervan, zegt staatssecretaris Van Hoof. Staatssecretaris Van Hoof (SZW) heeft hierover een onderzoeksrapport van TNO naar de Tweede Kamer gestuurd. Hij hoopt dat de cijfers werkgevers en werknemers aansporen tot een effectieve aanpak.

Stress
Jaarlijks melden 2% tot 4% (150.000 tot 300.000) van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om psychische klachten, maar ook om hartkwalen en ongelukken die ontstaan door gehaastheid. De onderzoekers schatten dat één op de zeven WAO'ers door stress arbeidsongeschikt is geworden. Dat kost jaarlijks 1,7 miljard euro aan uitkeringen. De totale kosten van stress, voor ondernemers en overheid, zijn naar schatting 4 miljard euro per jaar.
RSI
15% van de werknemers (340.000 tot 675.000) krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder. Het gaat daarbij niet alleen beeldschermwerkers, maar ook om anderen die steeds dezelfde beweging maken. De gezondheidsklachten die dat oplevert, kosten volgens TNO jaarlijks ruim 2 miljard euro.
Voorschriften
Van Hoof wil in de nieuwe Arbowet opnemen dat bedrijven beleid moeten voeren om de psychosociale belasting te beheersen. De bestaande verplichtingen om RSI te voorkomen, wil hij niet aanpassen. Hij stelt dat werkgevers en werknemers die voorschriften zelf moeten invullen met maatregelen die in hun bedrijf passen.
bron:SZW