Vanaf september 2007 wordt het voor Nederlandse studenten in het hoger onderwijs mogelijk om hun studiefinanciering mee te nemen naar het buitenland. Het gaat om 44 Europese landen. Studenten komen in aanmerking als ze in Nederland recht hebben op studiefinanciering, minimaal 3 van de laatste 6 jaar in Nederland hebben gewoond en een studie in het buitenland volgen die van voldoende kwaliteit is. Minister Van der Hoeven en Staatssecretaris Rutte hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten.

Internationale uitwisseling van studenten is goed voor de studenten zelf, maar ook voor het hoger onderwijs. Ongeveer de helft van de studenten is van plan een buitenlandse studie-ervaring op te doen. Uiteindelijk realiseert een kwart van de studenten deze ambitie. Met het zogenaamde Huygens Scholarship Programme en de Kennisbeurzen worden hogescholen en universiteiten in staat gesteld talentvolle buitenlandse studenten aan te trekken. Het mogelijk maken van het meenemen van de studiefinanciering betekent een doorbraak in het beleid om Nederlandse studenten te stimuleren kennis te maken met het onderwijs in andere landen.

Bologna-proces
De studiefinanciering wordt meeneembaar naar de 44 .Bologna-landen.. Deze Europese landen hebben afgesproken de bachelor-master structuur in het hoger onderwijs in te voeren, mede om de internationale mobiliteit van studenten te vergroten. Daarbij is het ook de bedoeling de studiefinanciering meeneembaar te maken. Het Europese traject loopt door, maar omdat het voor Van der Hoeven en Rutte een belangrijk onderwerp is, hebben zij er voor gekozen, die stap nu al te zetten. Nederland behoort daarmee tot de voorhoede in Europa. Om te voorkomen dat alle Europese studenten aanspraak kunnen maken op ons  studiefinancieringsstelsel is als voorwaarde opgenomen dat alleen studenten hun
studiefinanciering kunnen meenemen als ze in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar in Nederland hebben gewoond.

In Nederland krijgen studenten alleen studiefinanciering als ze opleidingen volgen van voldoende kwaliteit (geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Die kwaliteitseis geldt ook voor het meenemen van de studiefinancieringsfaciliteiten naar het buitenland. OCW gaat de IB-Groep en Nuffic vragen om te beoordelen of de buitenlandse opleidingen voldoende kwaliteit bieden. Op dit moment studeren circa 7.000 Nederlandse studenten op eigen kosten in à©à©n van de .Bologna-landen.. Van der Hoeven en Rutte trekken structureel 26 miljoen euro uit voor deze maatregel om internationale studentenmobiliteit te stimuleren.

bron:OCW