Het kabinet wil burgers en organisaties nauw betrekken bij de plannen om de democratie te versterken. Een burgerforum adviseert over het kiesstelsel, een Nationale conventie over de inrichting van de democratie.

Deze en andere voorstellen staan in de Democratische vernieuwingsagenda van minister Pechtold (Bestuurlijke vernieuwing), waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Versterking van de democratie begint volgens het kabinet met vergroten van vertrouwen. Daarbij staan democratisch leiderschap en de positie van actieve burgers centraal. De voorstellen in de agenda gaan over de landelijke en de lokale democratie.

Referendum
Het referendum over de Europese grondwet liet zien dat het onderwerp in brede kring leeft. In de samenleving en het parlement bestaat de wens om het referendum een vaste plek te geven binnen de Nederlandse staatsinrichting. Na de zomer presenteert het kabinet een analyse van de voor- en nadelen van de verschillende varianten.

Kiesstelsel
Het kabinet stelt een Burgerforum in voor een advies over het kiesstelsel. Kiesrecht is een van de belangrijkste democratische burgerrechten. Het kabinet vindt het daarom van belang dat burgers zelf aangeven aan welk kiesstelsel zij de voorkeur geven.

Om de band tussen kiezer en gekozene al in het huidige stelsel te versterken, verlaagt het kabinet de 'voorkeursdrempel' naar 12,5% van de kiesdeler. Nu is dat nog 25%.
Politici kunnen straks met ongeveer 7.500 voorkeurstemmen in de Tweede Kamer komen.

Nationale conventie
Een nieuw samen te stellen Nationale conventie moet de vraag gaan beantwoorden of belangrijke elementen uit het huidige staatsbestel nog voldoen. De deelnemers zijn leden van politieke partijen, wetenschappers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, journalisten, opiniemakers en jongeren. Zij moeten gaan debatteren met daartoe uitkozen burgers en deskundigen.

De Conventie bepaalt de eigen agenda en werkwijze. Mogelijke onderwerpen zijn de positie van de Eerste Kamer, de inrichting van de grondwet en vormen van directe democratie. Het eindrapport van de Conventie vormt de constitutionele agenda voor de komende decennia.

Positie minister-president
Het kabinet komt na de zomer met een standpunt over de mogelijke versterking van de positie van de minister-president. Na overleg met de Kamer wil het kabinet nog deze regeerperiode met concrete voorstellen komen.

Gekozen burgemeester
Vanaf 2010 worden alle burgemeesters rechtstreeks door de bevolking gekozen. Het kabinet doet een voorstel voor een Grondwetswijziging. Als de Tweede en Eerste Kamer dit voorstel hebben aanvaard, moet het na de Tweede-Kamerverkiezingen opnieuw worden behandeld.

Gemeenteraadsverkiezingen
Met een wetswijziging maakt het kabinet de spreiding van gemeenteraadsverkiezingen mogelijk. Die spreiding kan per provincie of op alfabetische volgorde. Nu worden de gemeenteraadsverkiezingen tegelijkertijd gehouden. Verkiezingen en uitslag staan daardoor te veel in het teken van de landelijke politiek. Het kabinet wil dat lokale thema's veel meer invloed krijgen op de samenstelling van gemeenteraden, de invloed van de burgers speelt daarbij een meer ondergeschikte rol.

bron:BZK