Arrestatieteams bij de politie krijgen de beschikking over de stunbag. Dat is munitie die niet in het lichaam binnendringt, maar wel een flinke klap uitdeelt. De stunbag bestaat uit een rond zakje met loodkogeltjes dat wordt afgeschoten met een speciaal jachtgeweer. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Donner van Justitie.

De stunbag is vooral bedoeld om verdachten tijdelijk uit te schakelen op een wat grotere afstand waarbij het gebruik van wapenstok of pepperspray niet mogelijk is. Iemand op die afstand uitschakelen is op dit moment vrijwel alleen mogelijk met een vuurwapen met scherpe munitie. De stunbag biedt daarvoor een alternatief.

Het gebruik van de stunbag vereist specialistische inzet en een goede geoefendheid. Daarom krijgen alleen de gespecialiseerde arrestatieteams de stunbag ter beschikking. De stunbag mag alleen gebruikt worden tegen verdachten die vermoedelijk een wapen hebben en tegen personen zullen gebruiken, en tegen verdachten die op de vlucht zijn of zich niet laten arresteren.
Voor invoering van de stunbag en andere alternatieve wapens met bijbehorende munitie voor arrestatieteams is een wijziging nodig van de ambtsinstructie voor de politie en van de bewapeningsregeling. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit tot wijziging van de ambtsinstructie voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. Naar verwachting zal de stunbag in de tweede helft van 2006 daadwerkelijk worden ingevoerd bij de arrestatieteams.
bron:MinJus