Oud-minister Sorgdrager stelt voor een aparte organisatie op te richten om de opleidingen in de gezondheidszorg te moderniseren. Sorgdrager, voorzitter van de stuurgroep MOBG (Modernisering van de Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg) bood haar bevindingen vandaag aan aan minister Hoogervorst. In het rapport (´Eenheid in verscheidenheid') pleit de stuurgroep voor de oprichting van een College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG).

Het MOBG deed op verzoek van minister Hoogervorst onderzoek naar opleidingen en beroepen in de zorg. Hij vroeg de stuurgroep voorstellen te doen om de zorgopleidingen en beroepenstructuur te moderniseren. De stuurgroep stelt voor verschillende taken van diverse huidige organisaties samen te brengen in het CBOG. Daarbij gaat het ondermeer om het adviseren over beroepen en opleidingen, het erkennen van opleidingsinstellingen en het ramen van de benodigde opleidingscapaciteit. Hieronder valt ook het verdelen van geld over de diverse zorgopleidingen. Hoogervorst komt in december met zijn reactie op het rapport.

bron:VWS