Vanaf 2007 is er 7,5 miljoen euro extra beschikbaar voor de artistieke ontwikkeling van filmmakers. Dit moet eigenzinnige Nederlandse films opleveren. Verder wil het kabinet dat er een nieuw, toonaangevend filminstituut komt. Dat schrijft staatssecretaris Van der Laan (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.
Met het extra geld voor artistieke films, is het totale budget voor de Nederlandse speelfilm 40 miljoen euro per jaar.Het filmbeleid heeft de laatste jaren bijgedragen aan een sterke opkomst van publieksfilms. Daarnaast wil Van der Laan nu de artistieke kwaliteit van speelfilm stimuleren.
De stappen daarbij zijn:
Filmproducenten krijgen meer verantwoordelijkheid bij de totstandkoming van films. Tegelijk moeten zij aan strengere eisen voldoen om een financiële bijdrage te krijgen. Er geldt geen maximale subsidie per film meer.
Intendanten krijgen een deel van het budget voor speelfilms. Zij kunnen dan met persoonlijke keuzes een avontuurlijk beleid voeren.De samenwerking tussen de filmsector, het Nederlandse Fonds voor de Film en de publieke omroep moet verbeteren. Het Nederlandse Fonds voor de Film krijgt 400.000 euro voor promotie en internationale samenwerking tussen filmmakers.
Filminstituut
Het kabinet wil verder dat de filmsector professioneler wordt. Hierbij is het belangrijk dat er een filminstituut komt. Dit instituut moet het middelpunt van de sector worden en als (internationale) ontmoetingsplek dienen voor sector en publiek. Van der Laan schrijft in haar brief ook dat zij een alternatief zoekt voor de huidige fiscale regeling voor publieksfilms, omdat die ingewikkeld en bureaucratisch is.
bron:OCW