De subsidieregeling voor duinrellen, houtwallen, fruitbomen, iepenbeplanting en rietkragen in Noord Holland is weeropengesteld. Particulieren, boeren en verenigingen in het buitengebied van Noord-Holland kunnen tot 1 september subsidie aanvragen bij Landschap Noord-Holland.

Het betreft de subsidieregeling Landschapselementen die is ingesteld door de provincie. De regeling bedoeld om het karakteristieke landschap van Noord-Holland te versterken en te behouden. De reden is dat veel landschapselementen in de loop van de tijd hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zijn verwaarloosd of zelfs verdwenen. De uitvoering van de regeling is in handen van Landschap Noord-Holland.

Duinrellen, duinwateren en herstel van iepenbeplantingen (na verwijdering van zieke iepen) zijn door de provincie uitgeroepen tot speerpunt en maken daarmee een grotere kans gesubsidieerd te worden. 

Ieder jaar zijn er twee subsidierondes, in april en in september. In de eerste ronde kwamen 48 aanvragen binnen: twee van belangenorganisaties, 46 van particuliere eigenaren. De aanvragen kwamen vooral uit de regio's Schermer, Beemster, Noordkop en de kustzone. Het ging daarbij veel om hoogstamfruitbomen, windsingels, houtwallen en poelen. Helaas kwam er
slechts een enkele aanvraag uit de regio's Waterland en die onder het Noordzeekanaal (Haarlemmermeer, omgeving Haarlem, 't Gooi). En dat terwijl ook in deze regio's landschapselementen aandacht behoeven.

Karakteristieke landschapselementen in 't Gooi zijn houtwallen en poelen, in het Vechtlandschap zijn dat hoogstamfruitbomen, knotwilgen en bloemrijke rietoevers en in Waterland rietkragen en moerasstroken. De Haarlemmermeer, een jonge polder met een rechthoekige indeling, kent relatief weinig landschapselementen. In dat type landschap horen volgens Landschap Noord-Holland vooral windsingels en solitaire bomen thuis.
 
Gezien het geringe aantal aanvragen van belangenorganisaties als (agrarische) natuurverenigingen, historische verenigingen en vrijwilligersgroepen roept Landschap Noord-Holland deze op om in de tweede ronde een aanvraag in te dienen. Zij kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer zij (of hun leden) landschapselementen in eigendom hebben
of wanneer zij een nieuw gebied willen inrichten.

bron: Landschap Noord Holland