De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur en Media) en Nicolaï (Buitenlandse
Zaken) stellen 1.761.000 euro beschikbaar uit het HGIS-cultuurbudget voor zes
internationale cultuurprojecten. Het HGIS geld (Homogene Groep Internationale
Samenwerking) wordt ingezet voor internationale culturele samenwerkingsprojecten. In 2005 is hiervoor in totaal 9,6 miljoen euro beschikbaar.

De volgende projecten hebben in deze ronde subsidie gekregen:
1. Het Nationaal Pop Instituut krijgt in 2006, 2007 en 2008 jaarlijks 150.000 euro
(450.000 euro totaal) voor het project Music Xport.nl/festivals  dat deelname van
Nederlandse popacts aan internationale festivals stimuleert.
2. Stichting De Veenfabriek krijgt 220.000 euro voor Smekelingen van Euripides, een
samenwerkingsproject van het muziektheaterensemble De Veenfabriek en een Grieks
muziektheater.
3. Mira Media Stichting Roots en Routes krijgt  540.000 euro voor Roots en Routes
International, een project dat gedurende drie jaar nieuw talent uit culturele
minderheidsgroepen presenteert op grote festivals in Nederland en Europa.
4. Stichting Filmfestival Rotterdam krijgt 125.000 euro voor het project Beyond Television over de toekomst van de televisie en de beeldcultuur.
5. Stichting Waag Society krijgt 126.000 euro voor Connected 2 dat de grenzen verkent van het gebruik van nieuwe media bij performance-kunst.
6. En Stiftung Schleswig-Holstein Musik Festival krijgt 300.000 euro. Nederland is dit
jaar partnerland. In totaal nemen zo.n 370 Nederlandse artiesten en ensembles aan het
festival deel.

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular