Het is vanaf vandaag niet meer mogelijk subsidie aan te vragen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het aantal aanvragen voor ESF-subsidie is sinds 2004 jaarlijks verdubbeld. Dit is mede een gevolg van maatregelen die het ministerie heeft genomen, zoals verbeterde voorlichting, een helpdesk voor subsidieaanvragers en een steunpunt voor gemeenten die een beroep op het ESF doen.

De subsidiemogelijkheden zijn nu volledig benut. Met de inzet van het ESF-geld komt in totaal 1,5 miljard euro beschikbaar voor het opleiden en aan het werk helpen van mensen. Dit schrijft staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft voor de periode 2000 tot 2006 in totaal ongeveer 1,5 miljard euro beschikbaar voor subsidieaanvragen uit het ESF. Het gaat daarbij om subsidie voor bijvoorbeeld scholing van werkenden en opleidingen en reïntegratietrajecten voor werklozen. Aanvragen konden worden ingediend door onder meer gemeenten en zogeheten Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen. De aanvragers moeten zelf de helft van de kosten van een project bijdragen. De andere helft kan met ESF-geld worden betaald. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandelt de subsidieverzoeken.

bron:SZW