Het geclaimde succes van de nieuwe bijstandswet is deels cosmetisch. Weliswaar is het aantal bijstandsgerechtigden tegen de verwachting in gestabiliseerd, maar dat komt niet omdat veel werkzoekenden voor langere tijd aan de slag zijn gekomen. Dat stelt de FNV in een evaluatie van de vorig jaar ingevoerde Wet Werk en Bijstand.
 

Volgens deze wet zijn gemeenten anders dan voorheen zelf volledig financieel verantwoordelijk voor het bijstandsbudget. Zij zouden daardoor meer nadruk zouden leggen op het weer duurzaam aan de slag helpen van werkzoekenden. Maar volgens de onderzoekers kijken de gemeenten vooral naar het eigen financiële belang op de korte termijn waardoor werkzoekenden heen en weer slingeren tussen slecht betaalde baantjes en een uitkering.

Verder is er volgens de FNV is een wildgroei aan kortdurende gemeentelijke First Work-projecten waarin werkzoekenden tewerk worden gesteld zonder enige relevante arbeidservaring op te doen. Het lijkt er volgens de FNV dan ook op dat sommige gemeenten zo het aanvragen van een uitkering willen ontmoedigen. Daar komt nog bij dat de aanvraag soms maanden in beslag neemt waardoor mensen grote schulden moeten maken.

"Een slechte zaak," aldus FNV's vice-voorzitter Ton Heerts. "Wie continu in de rats zit over zijn schulden heeft natuurlijk het hoofd niet alleen bij het zoeken naar een baan."

bron:FNV