Ruim 12.000 jeugdleden van het Wereld Natuur Fonds en andere kinderen hebben 574.500 euro ingezameld met de WNF-Rangeractie 'Red de haai...uit het net!'. Dankzij deze jonge actievoerders kan het Wereld Natuur Fonds vissers en regeringen over de hele wereld helpen om de haaien te beschermen. Dit is hard nodig omdat haaien wereldwijd ernstig worden bedreigd door visserij en bijvangst. Jaarlijks komen ongeveer 100 miljoen haaien bedoeld en onbedoeld in visnetten terecht.

Haaienvinnensoep en bijvangst
Veel van de haaien die uit zee gevist worden belanden in de haaienvinnensoep. Daarnaast raken haaien ook vaak per ongeluk, als bijvangst, verstrikt in visnetten.Dankzij de inzet van de duizenden jonge actievoerders kan het Wereld Natuur Fonds vissers en regeringen over de hele wereld helpen om haaien te beschermen. Behalve haaien profiteren ook veel andere zeedieren hiervan, zoals zeeschildpadden, robben, dolfijnen en vogels. Belangrijke zeegebieden, zoals de Banc d'Arguin voor de kust van West-Afrika, kunnen worden beschermd. Ook werkt het Wereld Natuur Fonds aan het stimuleren van duurzame visserij en het tegengaan van slechte vismethoden en bijvangst. De beste actievoerders, de kinderen die het meeste geld hebben opgehaald voor de haai, krijgen van de WNF-Rangerclub een speciaal VIP-dagje aangeboden met Pim Veth, presentator van Rangers!, het tv-programma van de WNF-Rangerclub. De kinderen brengen samen met Pim Veth een bezoek aan Burger's Ocean. Ook hebben ze een PlayStation 2 gewonnen en een grote knuffel-haai.
Specatulaire start actie
Astronaut en WNF-ambassadeur André Kuipers gaf op 5 maart op het strand bij Zandvoort het officiële startschot voor de WNF-Rangeractie 'Red de haai...uit het net!'. Op dezelfde dag startte het Wereld Natuur Fonds een bewustwordingscampagne over de zee onder de noemer 'Kies voor een levende zee'. Honderden kinderen en volwassenen vormden met elkaar een groot, rood, levend hart op het strand en betuigden zo massaal hun liefde voor de zee.
WNF-Rangerclub
De WNF-Rangerclub is met 88.500 jonge leden de grootste wilde dierenclub van de wereld. De WNF-Rangers komen op voor bedreigde wilde dieren en hun leefgebied. De WNF-Rangerclub heeft een eigen clubblad TamTam, een website www.wnf.nl/rangerclub en het tv-programma Rangers! bij Jetix.
bron:WNF