Sports utility vehicle's (SUV's) zijn gevaarlijker, minder zuinig en dus vervuilender dan 'gewone' auto's. Dat blijkt uit onderzoeken van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) en TNO in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het ministerie geeft daarmee GroenLinks gelijk dat al eerder aandacht voor deze ASO bakken vroeg.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het moeilijk is om iets aan deze problemen rond SUV's te doen. Een SUV is een soort terreinwagen die hoger en zwaarder is dan de meeste andere typen auto's. Ze zijn voorzien van een Europese typegoedkeuring en rijden dus legaal rond. Daarnaast is een SUV nauwelijks in een definitie te vangen en dus als categorie moeilijk scherp af te bakenen. Het kabinet wil in de toekomst tarieven van de aanschafbelasting gaan differentiëren. SUV's vallen dan door hun hogere brandstofverbruik automatisch in een hoger belastingtarief, waardoor de aanschaf financieel minder aantrekkelijk is dan de aankoop van een zuinigere auto.

Een echte doorbraak is alleen van het Europese front te verwachten. Ook de Europese Commissie laat onderzoek verrichten naar de veiligheids- en milieuprestaties van SUV's
en naar mogelijke maatregelen op Europees niveau. De resultaten daarvan komen in de loop van volgend jaar beschikbaar. Daarnaast is in EU-verband onderzoek gaande naar een betere botscompatibiliteit. Dat wil zeggen dat de botseigenschappen van verschillende soorten auto's (vrachtauto's, SUV's, lichte en zware personenauto's) zo op elkaar worden afgestemd dat inzittenden bij een botsing minder letsel oplopen. De nieuwe Europese toelatingseisen waartoe dit onderzoek moet leiden, gaan alleen gelden voor nieuwe typen auto's. De aanpassingen zullen nog een aantal jaren in beslag nemen. Nederland zal er in ieder geval met klem op aandringen dat dit proces niet langer duurt dan nodig is.

De Commissie, de Raad van Transportministers en het Europees Parlement zijn het al wel eens geworden over maatregelen tegen bullbars. Dat zijn - vaak metalen - roosters op de neus van veel SUV's en bestelauto's. Minister Peijs verwacht dat eind 2006 alle nieuwe voertuigen bij de typekeuring moeten voldoen aan de richtlijn. Daarin staat onder meer de voorwaarde dat bullbars geen verslechtering mogen zijn voor de verkeersveiligheid. Dat kan bijvoorbeeld door meegevend kunststof materiaal te gebruiken.

TNO heeft niet voldoende statistische gegevens om op basis daarvan definitieve conclusies te trekken over de veiligheidsprestaties van SUV's in vergelijking met andere zware auto's. TNO constateert wel een aanzienlijk hoger brandstofverbruik en daarmee een hogere CO2-uitstoot. Dat heeft te maken met hun grotere luchtweerstand en het vaak aanwezige four-wheel-drivesysteem. Voor wat betreft de uitstoot van andere schadelijke stoffen geldt dat SUV's dezelfde eigenschappen hebben als andere zware, grote auto's met een sterke motor. Met de toename van het aantal SUV's komen er steeds meer auto's uit de zwaardere categorie op de weg. Volgens TNO verdubbelde de verkoop de afgelopen vijf jaar naar 4,5 procent van het totale aantal verkochte auto's, van jaarlijks 11600 naar 23800 stuks.

AVV heeft zijn rapport mede gebaseerd op veel buitenlands onderzoek. Daaruit blijkt dat bij aanrijdingen waar een SUV bij betrokken is, de inzittenden van het andere voertuig en kwetsbare verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers een aanzienlijk grotere kans op dodelijk letsel hebben. Dat komt onder andere door de hoge bumper en het stijve chassis van SUV's.

bron:VenW