Politieke partijen moeten, met het oog op de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer, extra aandacht geven aan maatregelen om roken en blootstelling aan tabaksrook terug te dringen. Dat stellen het Astma Fonds, KWF Kankerbestrijding, de Nederlandse Hartstichting en STIVORO in hun pleidooi aan de programmacommissies van de politieke partijen.

De vier organisaties wijzen op de verslechterende gezondheidsprognose in Nederland. Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2006, uitgegeven door het RIVM, blijkt dat Nederland ten aanzien van de volksgezondheid afzakt naar de Europese middenmoot. 'Eén van de zorgelijke indicatoren die deze positie bepaalt, is het rookgedrag', aldus Lies van Gennip, directeur van STIVORO. 'Roken is de belangrijkste vermijdbare veroorzaker van ziekte en sterfte in Nederland. Het vormt 13% van de totale ziektelast in ons land. Rond 28% van de volwassen Nederlanders rookt. Dit percentage wijzigt de laatste jaren
nauwelijks, terwijl veel rokers wel aangeven te willen stoppen. Het Nationaal Programma Tabaksontmoediging streeft naar een percentage rokers van 20% in 2010.' Om de daling tot 20% rokers te bereiken, moeten politieke partijen een samenhangend pakket van maatregelen in hun verkiezingsprogramma's opnemen. Maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan tabaksrook, het beginnen van roken en de ondersteuning bij het stoppen met roken.

Rookvrije horeca
'Een rookvrije horeca bevordert de gezondheid van werknemers in de horeca én de bezoekers en kan tevens bijdragen aan het terugdringen van roken onder de jeugd. Daarnaast kunnen meer mensen met een rookvrije horeca volledig deelnemen aan het  maatschappelijk leven', aldus Dominique Hamerlijnck van het Astma Fonds. De maatschappelijke steun voor rookvrije horeca stijgt voortdurend. Uit recent onderzoek door TNS NIPO blijkt dat 57% van de Nederlanders vindt dat de Tweede Kamer moet stemmen voor een rookvrije horeca. Ervaringen in het buitenland wijzen uit dat rookvrije horeca leidt tot een betere gezondheid voor de medewerkers en geen negatief effect heeft op zowel omzet als bezoekersaantallen.

Accijnsverhoging
Roken is in Nederland relatief goedkoop in vergelijking met andere landen. Aangetoond is dat een prijsverhoging van 20% op tabaksproducten op de korte termijn het aantal jeugdige rokers verlaagt met bijna 20.000. Diverse Europese landen zetten een deel van de accijnsopbrengsten met succes in voor bewustwordingscampagnes voor een gezondere leefstijl.

Vergoeding van stopondersteuning
Onderzoek toont aan dat de meeste rokers willen stoppen met roken. In 2003 is aangetoond dat de vergoeding van effectief bewezen stopmethoden ertoe kan leiden dat jaarlijks meer dan 100.000 extra rokers succesvol stoppen. Vergoedingen hebben dus een positief effect. Een structurele vergoeding zou deel moeten uitmaken van het basispakket zorgverzekering.

 bron:Stivoro