De leden van het Platform Verkooppunten Tabak (tabaksspeciaalzaken, supermarkten, benzineshops, automatenhandel) verwachten geen positief effect van het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar. Het PVT staat volledig achter de leeftijdsgrens van 16 jaar. Deze is inmiddels algemeen bekend en kan rekenen op maatschappelijke steun. Het PVT acht het belangrijker de handhaving van de huidige leeftijdsgrens van 16 jaar te verbeteren.

Dit kan worden bereikt door een betere ondersteuning door de overheid en door het strafbaar stellen van tabakskoper onder de 16 jaar. Niet alleen de verkoper van tabak aan kopers onder de 16 jaar, maar ook aan de kopers onder de 16 jaar. Dat is een eenvoudige maar effectieve overheidsmaatregel. En het handhaven van een eventuele 18jaar-leeftijdgrens zal naar verwachting eveneens voor grote problemen op de werkvloer zorgen.

Met de tabaksindustrie zijn de tabaksverkooppunten van mening dat vermindering van het aantal verkooppunten geen zinvolle maatregel zou zijn. Belangrijkste reden hiervoor is dat een dergelijke maatregel ineffectief en disproportioneel is. Immers, in landen met relatief gezien minder verkooppunten dan in Nederland, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, ligt het percentage rokers onder de bevolking niet of nauwelijks lager dan bij ons.

Een tweede reden om niet over te gaan tot het terugbrengen van het aantal verkooppunten is de verwachting dat dit tot een toename van illegale tabaksverkopen zal leiden. Dit betekent minder leeftijdcontrole en het binnenhalen van meer criminaliteit.
Daarnaast kan het vermeende gebrek aan inspecteurs bij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) ons inziens nooit een valide reden zijn om dan het aantal verkooppunten te beperken. Volgens het PVT bestaat geen verband tussen het verhogen van de leeftijdsgrens en het wél effectief kunnen handhaven ervan. Het beperken van de legale handel is ons inziens dus géen oplossing.
bron:PVT