De voorzieningenrechter van de rechtbank in Amsterdam heeft beslist dat Taïda Pasic tot de zitting op 7 april a.s. en de uitspraak daarna in Nederland mag blijven. Deze mondelinge beslissing is genomen omdat er acuut uitzettingsgevaar dreigde.

Deze beslissing kan worden beschouwd als een ordemaatregel. De minister kan niet tegen deze beslissing in beroep. Het verzoek om een voorlopige voorziening zal op 7 april a.s. worden behandeld op een openbare zitting, naar verwachting om 13.00 uur.
Bron: Rechtbank Amsterdam