In februari 2005 liet minster Peijs aan de Tweede Kamer weten dat ze ernaar streeft om uiterlijk in 2006 een Europese test voor drugsgebruik in het verkeer te hebben. Stichting TeamAlert is verheugd over deze voorzichtige toezegging. Uit ervaring weet de verkeersveiligheidsorganisatie voor jongeren namelijk dat bepaalde jongeren naar hartelust blowen en zelfs harddrugs gebruiken alvorens ze achter het stuur kruipen. Ze kunnen immers toch niet worden gepakt.

Uit een grootschalig Europees onderzoek, van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) naar de risico's van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer, blijkt weer eens hoe gevaarlijk de combinatie van drugs en drank achter het stuur is. Gebruikers van meerdere drugs hebben bijna 25 keer zoveel kans op letsel als nuchtere bestuurders. Voor gebruikers van drugs en alcohol is de kans op letsel 35 keer zo hoog. Schokkend is vooral het aantal jonge, mannelijke bestuurders waarbij sporen van drank en drugs werden aangetroffen. Bij liefst 15 procent van de gewonde bestuurders die werden behandeld in het ziekenhuis trof men sporen van à©à©n enkele drug aan. Verder werd bij 3 procent een combinatie van verschillende drugs of van de levensgevaarlijke combinatie van alcohol en drugs gevonden.   

Deze cijfers komen overeen met de ervaringen van TeamAlert tijdens de BoBZones en de BoBNight. Deze projecten richten zich op de BoB's onder de feestgangers. Zij doen bij binnenkomst de belofte geen alcohol te zullen drinken. Als ze naar huis gaan, wordt dit getest door middel van een blaastest. De ervaring leert ons dat steeds meer jongeren tijdens feesten en uitgaansavonden drugs gebruiken. "Je ziet dat zo'n jongen strak staat van de pillen of de coke, terwijl de blaastest de ´p' van prima aangeeft. Die jongen heeft inderdaad niet gedronken en je kunt ook niet bewijzen dat hij daadwerkelijk die drugs heeft gebruikt. Wat doe je op zo'n moment? Het advies om niet te rijden slaan ze vaak in de wind, omdat ze zichzelf daartoe prima in staat stellen. Daarnaast zal hij toch niet gepakt worden", aldus Floor Lieshout projectleider van BoBZone en BoBNight.

Wat verder opvalt bij de resultaten van het onderzoek is het vergelijkbare percentage bestuurders met alcohol in het bloed en met drugs in het bloed. Dit terwijl de groep die drugs gebruiken (veel) kleiner is. Volgens Stichting TeamAlert heeft dit een aantal oorzaken. Allereerst is de risicoacceptatie van jongeren die drugs hebben gebruikt en achter het stuur kruipen groter dan die van jongeren die met alcohol op rijden. Degene die drugs hebben gebruikt zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren en gaan er bovendien van uit dat ze niet gepakt worden. Daarnaast schort het aan de voorlichting. Zowel overheidsinstanties als maatschappelijke organisaties als TeamAlert zouden zich meer moeten concentreren op voorlichting met betrekking tot het kennisgebied ´drugs en verkeersdeelname'. Bijvoorbeeld meer voorlichting aangaande de levensgevaarlijke combinatie van alcohol en drugs, want de kennis met betrekking tot de gevaren is minimaal. Sterker nog, veel jongeren leven zelfs in de veronderstelling dat de combinatie juist goed is, omdat de effecten van alcohol (downer) en drugs (upper) elkaar op
zouden heffen.

TeamAlert ziet de ontwikkeling van de test voor drugsgebruik in het verkeer als een flinke stap in de goede richting en wil deze test dan ook zeker (in combinatie met de reguliere alcoholtest) tijdens haar projecten gaan gebruiken.

Over TeamAlert
TeamAlert is de eerste en enige jongerenorganisatie op het gebied van verkeersveiligheid en wordt met het motto "voor en door jongeren" geheel door jongeren zelf gerund. De organisatie kent een tweeledige doelstelling. Enerzijds proberen zij jongeren bewust te maken van hun kwetsbare positie in het verkeer. Anderzijds betrekken ze jongeren bij het communiceren van onze boodschap.

bron:TeamAlert