Huisartsenposten zijn ten opzichte van vorig jaar telefonisch beter te bereiken. De onderlinge verschillen in wachttijden tussen de 86 posten zijn groot.

 

Zo moet volgens de richtlijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging moet 90 procent van de beller met spoedvragen binnen 30 seconden persoonlijk contact hebben met een hulpverlener. Dat is in à©à©n van de twee spoedeisende hulpvragen inderdaad zo; maar in 38 procent van de spoed-telefoontjes komt pas binnen een minuut antwoord.
Voor 11 procent (31 huisartenposten) van de spoedvragen is de wachttijd onverantwoord lang: het duurt langer dan een minuut voordat men iemand aan de lijn krijgt.

Er is geen sprake van structurele onbereikbaarheid, maar er zijn zeker mogelijkheden om het bellers makkelijker te maken.
In 2006 laat de Inspectie de bereikbaarheid opnieuw onderzoeken, zodat de ontwikkelingen in beeld zijn te brengen.

bron:IZG