Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en TelecommunicatieAutoriteit, heeft de afgiftetarieven voor het bellen naar een mobiel toestel verder verlaagd. In drie stappen gaat er uiteindelijk rond de vijf cent af van de tarieven voor het afgeven van gesprekken naar mobiele abonnees. Dit zijn tarieven die bedrijven elkaar onderling berekenen (de zogenaamde Mobile Terminating tarieven). Daar KPN verplicht is deze verlaging door te berekenen aan haar klanten profiteert met name de vaste beller van
deze maatregelen.

De tarieven gaan in drie stappen naar beneden, waardoor de mobiele aanbieders de gelegenheid krijgen zich in te stellen op de nieuwe situatie. Daarbij is er een verschil in de tarieven van KPN en Vodafone enerzijds en Orange en T-Mobile anderzijds. Dat hangt samen met het verschil in frequenties die deze partijen tot hun beschikking hebben. Orange en T-Mobile moeten hierdoor meer kosten maken voor hun landelijk dekkend netwerk, hetgeen tot uiting komt in de door OPTA opgelegde tarieven, die namelijk op kosten zijn georiënteerd. De consumententarieven worden hiervan afgeleid. De tarieven die de mobiele aanbieders mogen rekenen voor de afgifte van een gesprek dat eindigt op hun netwerk, zijn als volgt vastgesteld (per minuut, in Euro):

                      KPN/Vodafone  Orange/T-Mobile
Nu                          0,1100  0,1240
1 juli 2006 - 1 juli 2007   0,0917  0,1063
1 juli 2007 - 1 juli 2008   0,0733  0,0886
Vanaf 1 juli 2008           0,0550  0,0709

OPTA kondigde verleden jaar al aan dat de tarieven verder naar beneden moesten en maakt vandaag het uiteindelijke tariefniveau bekend. OPTA trekt de dalende lijn door die al sinds december 2003 door de mobiele partijen zelf is ingezet. Ook in veel andere Europese landen is sprake van dalende tarieven. Volgens de systematiek van de telecommunicatiewetgeving is vandaag een ontwerpbesluit gepubliceerd, dat nationaal geconsulteerd wordt en waarmee ook de Europese Commissie moet instemmen. Naar verwachting kan in september een definitief besluit genomen worden. Vanaf dat moment dient KPN de verlaging door te berekenen aan haar klanten.

bron:OPTA