Telewerkers zijn vooral hoog opgeleide mensen met een werkweek van meer dan 40 uur. Bovendien hebben telewerkers vaak een leidinggevende functie en werken ze in de zakelijke dienstverlening. Ruim 3 procent van de werkenden is telewerker.

Lange werkweek
Telewerken is het meest ingeburgerd bij mensen met een werkweek van 40 uur of meer. Van deze groep is 7 procent telewerker. Van de mensen die minder dan 24 uur per week werken is slechts 1 procent telewerker. Mogelijke voordelen van telewerken zijn een kortere reistijd, minder files en CO2-uitstoot, een flexibelere tijdsindeling en een rustigere werkplek.

Werk en opleiding van telewerkers
Hoog opgeleiden gebruiken vaker computers voor het werk dan lager opgeleiden. Van de hoogopgeleiden is dan ook bijna 8 procent telewerker. Bij de lager opgeleiden is dit minder dan een procent.

Bedrijven die veel werken met telewerkers zijn computerservicebureaus. Hier is meer dan de helft (54 procent) telewerker. In de overige zakelijke dienstverlening is 11 procent van de werkenden telewerker. Daarentegen komt telewerken in de horeca (1 procent) nauwelijks voor. De bedrijfstakken met veel telewerkers zijn tevens de bedrijfstakken waarin computers en internet het meest voorkomen.

Vooral onder personen met een beleidsmatige of hogere leidinggevende functie komt telewerken (11 procent) relatief vaak voor.

Meer mannen en boven de 35 jaar
Telewerken is het meest gebruikelijk bij werkenden van 35 jaar en ouder, terwijl slechts 1 procent van de werkenden onder de 25 jaar telewerkt. Onder mannen komt telewerken ruim tweemaal zo vaak voor als bij vrouwen.

bron:CBS