Een internationale groep architecten bracht vijftig jaar geleden de menselijke maat terug in de architectuur. Ondanks dat velen deze verzameling vermaarde ontwerpers vergeten zijn, vormt de groep, die zich Team 10 noemde en Aldo van Eyck en Jaap Bakema als mede-oprichters had, een bron van inspiratie voor de architecten van nu.

Reden voor het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) om dit najaar uitgebreid aandacht te besteden aan hun werk en ideeën. Vanaf 25 september is er de eerste overzichtstentoonstelling over Team 10 te zien, Er is daarvoor materiaal uit de hele wereld verzameld, onder andere uit de collecties van het Centre Pompidou, de Harvard University, de UniversitàƒÆ’  di Venezia, de ETH Zà¼rich en de Fondation Le Corbusier.

Wat het meeste aanspreekt in het gedachtegoed van Team 10 is dat zij de mens, de gemeenschap, de wijk en de tradities weer centraal stelden in een architectuur die toch systematisch, technologisch gevormd en modern bleef. De uitgebreide aandacht voor het sociale engagement in de architectuur die in de laatste jaren is opgekomen duidt op de relevantie van dit werk.

Team 10
Binnen Team 10 verenigde zich in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw een groep toonaangevende architecten uit verschillende Europese landen, die een kritische houding aannam ten opzichte van het veelal technocratische en gezichtsloze modernisme dat na de Tweede Wereldoorlog wereldwijd hoogtij vierde. Volgens Team 10 droeg een dergelijke benadering bij aan de vervreemding van de mens van zijn woonomgeving. De architecten van Team 10 wilden eerst de behoeften en de omgeving analyseren voordat zij aan het ontwerpen sloegen, in plaats van naderhand de wensen van de gebruiker in te passen in een mooi ontwerp.
De groep organiseerde tussen 1955 en 1981 regelmatig bijeenkomsten. Hierin werd naar aanleiding van actuele thema's over elkaars werk gesproken. De favoriete Team 10 thema's blijken nog steeds actueel te zijn, zoals de gelaagde stad, infrastructuur en mobiliteit, de schoonheid van het getal, flexibele structuren en 'architecturbanism' (de combinatie van architectuur en stedenbouw).

De Tentoonstelling
In de tentoonstelling, die tot stand kwam in samenwerking met de TU Delft/ Faculteit Bouwkunde, ligt de nadruk op de ideeën en het werk van de deelnemers die binnen Team 10 een 'kerngroep' vormden. Zoals Alison en Peter Smithson uit Engeland, Aldo van Eyck en Jaap Bakema uit
Nederland, Giancarlo de Carlo uit Italië en Georges Candilis en Shadrach Woods uit Frankrijk.

bron:NAI